Триває друга хвиля електронного декларування Друк
Написав за матеріалами Кременчуцького місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги   

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції», особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, ( тобто посадові особи державних та комунальних  підприємств, установ, організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, державні службовці, депутати районних та сільських рад)  зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції.

Про особливості здійснення електронного декларування консультують фахівці Кременчуцького місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги.

Під «посадовими особами юридичних осіб публічного права»  слід розуміти працівників юридичних осіб публічного права, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції. Визначальним при цьому є обсяг функцій (обов’язків) відповідного працівника. Так, адміністративно-господарські функції (обов’язки) – це обов'язки з управління або розпорядження державним, комунальним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальницьких, фінансових відділів і служб, завідувачів складів, магазинів, майстерень, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо. Організаційно-розпорядчі функції (обов'язки) – це обов'язки щодо здійснення керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, комунальних підприємств, установ або організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідувачі відділів, лабораторій, кафедр), їхні заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).

Слід зазначити, що працівники підприємств, установ, організацій, які виконують професійні (лікар, вчитель тощо), виробничі (водій, швачка тощо) або технічні (друкарка, охоронник, оператор котельні тощо) функції, визнаються посадовими особами лише за умови, що разом із цими функціями вони виконують організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські обов’язки.

Особи,  які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік. Для правильного заповнення та подання е-декларації декларантам необхідно ознайомитись із такими нормативно-правовими актами:

- Закон України “Про запобігання корупції” від 14.10.2014р. № 1700-VII.

- Рішення НАЗК від 10.06.2016 № 2 “Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”.

- Рішення НАЗК від 10.06.2016 № 3 “Про функціонування Єдитного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 15.07.2016 № 959/29089.

- Рішення НАЗК від 11.08.2016 № 3 “Про затвердження Роз’яснення щодо застосування окремих положень ЗУ “Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю”.

- Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, затверджений рішенням НАЗК від 17.06.2016 № 2, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 19.07.2016 № 987/29117.

Перший крок, який необхідно вирішити  - це отримання електронного цифрового підпису(ЕЦП), без якого неможливо зареєструватися в системі й подати декларацію. Декларації заповнюються й подаються на сайті Національного агенства з питань запобігання корупції, після авторизації з використанням ЕЦП. У кожного декларанта є власний електронний кабінет у системі, де він може створювати чернетки декларацій, зберігати в них дані й повертатися до них у зручний момент для завершення заповнення. Декларанти повинні самостійно отримати ЕЦП шляхом звернення до акредитованого центру сертифікації ключів. З переліком зазначених центрів можна ознайомитись на сторінці Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції  України.

Суб’єкт декларування подає відомості як за себе так і за членів сім’ї. Закон визначає, що членом сім'ї суб'єкта декларування є особи, які перебувають у шлюбі навіть за умови їхнього фактичного окремого проживання, також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи якщо одночасно наявні такі три ознаки: спільне проживання з декларантом, ведення спільного господарства, а також взаємні права та обов'язки, які мають характер сімейних.

При заповненні декларації слід пам'ятати про встановлені законом пороги декларування, тобто про мінімальний розмір (вартість) майна, після перевищення якого про об'єкт необхідно зазначити в електронній декларації.

При цьому з 1 січня 2017 року при визначенні порогів використовується не мінімальна заробітна плата, як раніше – а розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Наприклад, для щорічних декларацій, які повинні бути подані до 1 квітня 2017 року, розмір прожиткового мінімуму береться станом на 1 січня 2016 року і становить 1378 гривень.

Для повідомлень про суттєві зміни в майновому стані застосовується розмір прожиткового мінімуму, що діє на 1 січня року, у якому було отримано дохід або придбано майно – тобто 1 600 гривень після 1 січня 2017 року.

Законом визначено пороги декларування інших об’єктів які зазначаються в декларації. Зокрема:

- цінне рухоме майно (ювелірні вироби, твори мистецтва електронні пристрої тощо,) зазначається якщо одна річ коштує більше 137800 грн. (100 прожиткових мінімумів);

- подарунок у грошовій формі зазначається якщо розмір таких подарунків (сумарна кількість), отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує 6.890 грн.;

- подарунок у негрошовій формі зазначається якщо вартість одного подарунка перевищує 6.890грн;

- грошові активи декларуються ,якщо сукупна вартість активів у різних формах перевищує 68,900 грн.

- видатки декларуються, якщо разовий видаток перевищує 68.900грн

У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів( 80 000 грн. з 01 січня 2017року), зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агенство з питань запобігання корупції.

Звертаємо особливу увагу, заповнення є-декларацій є особистою відповідальністю  суб’єкта декларування.  У декларанта є право подати виправлену декларацію один раз упродовж 7 календарних днів після подання відповідної декларації.

Після цього строку декларант теж може внести виправлення – але лише після повідомлення про це НАЗК і отримання відповідного дозволу.

При цьому подання виправленої декларації не звільняє від відповідальності за завідомо недостовірні відомості.

 
English Czech Danish French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Latvian Ukrainian

Бізнес ЕРА

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Правовий Вісник

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners