Калькулятор NPV (формула розрахунку чистої приведеної вартості) Друк

NPV = Σ ГПзам * 1/(1+r)n

де
NPV - показник ефективності енергосервісного договору (чиста приведена вартість);

ГПзам - грошовий потік замовника у період n, який визначається як різниця між щорічними скороченнями витрат замовника та щорічними платежами учаснику процедури закупівлі;

r - ставка дисконтування, що дорівнює обліковій ставці Національного банку України, що діяла на дату оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу, поділена на 100; (наприклад на 234.06.2016 року обліковою ставкою НБУ є 16.5, тоді ставкою дискотування буде 0.165)

n - рік, від 1 до 20 (наприклад 2 (роки)).

КАЛЬКУЛЯТОР РОЗРАХУНКУ ФОРМИ

сума грошового потоку (ГПзам)
ставка дискотування (r)
кількість років (n)

 
English Czech Danish French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Latvian Ukrainian

Бізнес ЕРА

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Правовий Вісник

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners