ВАЖЛИВО: Питання та пропозиції щодо застосування законодавства в сфері держзакупівель з набуттям чинності класифікатора CPV 2008 (ДК 021:2015) в період з грудня 2015 року до грудня 2017 року. PDF Друк e-mail
Написав утепление стен   
Вівторок, 05 січня 2016, 22:28

Згідно до АНАЛІЗУ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту наказу Мінекономрозвитку України “Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі” від Айвараса Абромавічуса метою даного наказу є вдосконалення нормативно-правової бази у сфері державних закупівель та гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу.

Згідно до методології он-лайн журналу 'Supplement to the Official Journal' Європейського союзу (http://ted.europa.eu/) визначення предмета закупівлі згідно до останньої версії CPV 2008 базується на наступних принципах (далі англійською):

… «Contracting authorities should try to find the code that suits their envisaged purchase as accurately as possible. Although in some occasions contracting authorities may find themselves having to select several codes, it is important that they select a single code for the title of the contract notice. Should the level of accuracy of the CPV be insufficient, then contracting authorities should refer to the division, group, class or category that better describes their intended purchase - a more general code that can be recognised because it has more zeros». (http://simap.ted.europa.eu/web/simap/cpv).

Тобто, органи державної влади, які проводять закупівлі повинні намагатись визначити предмет закупівлі якомога точно. Хоча, в деяких випадках, при пошуку відповідного коду, замовником може бути обрано декілька кодів, але в будь-якому випадку загальний код та назва предмета закупівлі повинна бути однією, яка по змісту включатиме визначення уточнюючих кодів. Якщо відповідний код не матиме точного співпадання з предметом договору (або назви товару/ послуги, що закупляються) то замовник повинен обирати код, який більше відповідає предмету закупівлі, поступово переходячи категорії (ХХХХХ000) до групи (ХХХ00000).

Але це тільки теорія.

На практиці проведення закупівель, на тому ж веб-порталі, це виглядає так:

З поділом на лоти (частини предмета закупівлі) в оголошенні про проведення процедури закупівлі:

Замовник: Eaux de Vienne — SIVEER (Франція) в рамках однієї процедури.

Код за CPV 2008 - 30163100 - Паливні картки та Код за CPV 2008 - 09211100 - Моторні оливи;

(http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1553-2016:TEXT:EN:HTML&src=0)

Загального коду за класифікатором не визначено.

 

Без поділу на лоти (частини предмета закупівлі) в оголошенні про проведення процедури закупівлі:

Замовник: Mühlenkreiskliniken (AöR) (Німеччина) в рамках однієї процедури.

Код за CPV 2008 - 30232110 - Лазерні принтери, Код за CPV 2008 - 30120000 - Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку, Код за CPV 2008 - 30125100 - Картриджі з тонером.

(http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1320-2016:TEXT:EN:HTML&src=0)

Загального коду за класифікатором не визначено.

 

Це тільки приклад двох організації з оприлюдненням оголошень станом на 05.01.2016р. на вищезгаданому порталі.

Далі на порталі ірландського Управління державних закупівель (http://www.etenders.gov.ie) одним із вагомих, на нашу думку, замовником, - National Treasury Management Agency (укр.- Національне агентство управління казначества) проводиться процедура на 41 найменування інженерних та супутніх будівельних послуг. (номер оголошення – 102034). Варто зазначити, що назвою предмета закупівлі є «PIN - NTMA - PPP Social Housing - Technical Advisory Services» (укр.- технічні консультативні послуги), що не визначено в класифікаторі CPV 2008, як окремого коду та назви предмета закупівлі. Та знову, загального коду за класифікатором не визначено.

Додатково: В затверджених формах при проведенні процедур закупівлі згідно Директиви 2014/24/EU (мається на увазі – prior information notice та contract notice) Main CPV Code (головний код за CPV (CPV 2008)) повинен відображати 8 цифр відповідного класифікатора, з визначенням додатково 4 цифр уточнюючого коду (за потреби). Посилання - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.296.01.0001.01.ENG#ntr7-L_2015296EN.01000101-E0007.

 

1-ша проблема:

Станом з 04.01.2015 на вечір 05.01.2016 українські замовники, які змушені мерщій розпочинати процедури закупівель на 2016 рік, зобов’язані при поданні оголошень використовувати веб-портал «Державні закупівлі», в якому реалізовано вибір тільки однієї строки коду за ДК 016:2010 та однієї строки за CPV 2008. Що буде в результаті, на прикладі природного газу:

 

Код за ДК 016:2010 – 06.20.1 - Газ природний, скраплений або в газоподібному стані

Код за CPV 2008 - 09123000-7 - Природний газ.

 

При поданні оголошення замовнику, при обранні коду CPV 2008 (за 3,4,5,6,7,8 знаками), в поля заповнення форми автоматично системою додається код в форматі «ХХХХХХХХ-Х», що по суті не відповідає вимозі набутим змінам до наказу «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі».

Тобто предмет закупівлі буде виглядати наступним чином

«06.20.1 - Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (код CPV 2008 – 09123000-7 – Природний газ)» ?

 

чи (на розсуд замовника)

«06.20.1 - Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (код CPV 2008 – 091 – Паливо)» ?

 

чи (на розсуд замовника)

«06.20.1 - Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (код CPV 2008 – 09123 – Природний газ)»?

Але оголошення про початок проведення процедур (відкритих торгів, запитів цінових пропозицій, переговорних процедур) подані замовниками 30 грудня 2015 року не містять інформації щодо визначеного коду за CPV 2008 на веб-порталі «Державні закупівлі». На що є усне твердження працівників Підприємства що замовник повинен відмінити процедуру (подати інформацію про результати (відміну) процедури закупівлі, та розпочати нову, з обов’язковим внесенням змін до річного плану, та подальшим поданням оголошення про початок процедури. З цього випливає багато проблем:

а) в тих замовників, які використовують безкоштовний веб-сервіс річні плани закупівель приймаються в ручному режимі працівників веб-порталу, і як правило на 3 робочий день після його подання, що унеможливлює забезпечити своєчасне подання змін до РП на веб-портал (порушення законодавства).

б) перенесення строків завершення процедур, спланованих комітетом для вкладання договорів на бюджетний рік, що зумовлює в подальшому зриву навчального процесу, закупівлі продуктів харчування (для дітей та лікувальних закладів), медикаментів, та інших товарів і послуг, які суттєво впливають на здоров’я та забезпечення громадян України, яке гарантовано чинним законодавством.

в) не кажучи вже за втручання в діяльність комітету з боку сторонніх осіб (з боку порад Підприємства).

 

2-га проблема:

Якщо Наказом від 28 грудня 2015 року N 1782 передбачено що основним класифікатором, при визначенні предмета закупівлі, є ДК 016:2010 в перехідному періоді (з 01.01.2016 р. до 31.12.2016 р.) то чи не було б доцільно визначати предмет за CPV 2008 на розсуд замовника (без обов’язкового контролю та дотримання вимог зі сторони контролюючих органів в затверджених формах документів), як додаткову (підготовчо-інформаційну (уточнюючу)) інформацію щодо предмета закупівлі та його частин ? Чому так: у зв’язку з несвоєчасним та поспішним приведенням нормативно правової бази та функціоналу веб-порталу «Державні закупівлі», та звертаючи увагу на факт вже розпочатих процедур замовниками в останні дні 2015 року. По-перше це зумовлює проблему несвоєчасного (затягнутого) процесу проведення процедур закупівлі, без вени на те замовника!

Пропозиція: в перехідний період (або хоча б на період з 01.01.2015 р. до 30.06.2016р. надати право замовникам самостійно визначати код за CPV 2008, яка нестиме суто інформативний характер, та зазначатиметься в інформації та інших супутніх документах на веб-порталі не обов’язковому порядку.

3-я проблема:

При закупівлі паливо-мастильних матеріалів (бензинів, дизельного палива, олив мастильних) в ДК 016:2010 визначено один код «19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні». Щодо нового класифікатора CPV 2008:

- при закупівлі бензину марки А-92 та бензину марки А-95 код визначатиметься «09132000-3 – Бензин».

- при закупівлі дизельного палива код визначатиметься «09134200-9 – Дизельне паливо».

- при закупівлі олив мастильних код буде наступним «09211000-1 – Мастильні оливи та мастильні матеріали».

Як в такому випадку визначати процедуру закупівлі?

1 варіант:

19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (09132000-3 – Бензин (бензин марки А-92, Бензин марки А-95), 09134200-9 – Дизельне паливо, 09211000-1 – Мастильні оливи та мастильні матеріали (масло моторне марки М10Г2К))

Чи 2 варіант:

19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (лот 1 - 09132000-3 – Бензин (бензин марки А-92, Бензин марки А-95), лот 2 - 09134200-9 – Дизельне паливо, лот 3 - 09211000-1 – Мастильні оливи та мастильні матеріали (масло моторне марки М10Г2К))

Чи 3 варіант:

1 процедура (або договір без проведення процедури):

19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (09132000-3 – Бензин (бензин марки А-92);

2 процедура (або договір без проведення процедури):

19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (09134200-9 – Дизельне паливо);

3 процедура (або договір без проведення процедури):

19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (09211000-1 – Мастильні оливи та мастильні матеріали (масло моторне марки М10Г2К)).

Чи 4 варіант:

19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (091– паливо (бензин марки А-92, Бензин марки А-95, Дизельне паливо, 092 – Нафта, вугілля і нафтопродукти (масло моторне марки М10Г2К)).

Пропозиція: оптимальним та логічним було б перехідний період визначати за наступною методикою:

Брати за основу класифікатор CPV 2008 за п’ятим знаком з уточненням по класифікатору ДК 016:2010 (по п’ятому знаку), тобто проводити закупівлю за трьома процедурами:

1 процедура (або договір без проведення процедури):

19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (09132 – Бензин (бензин марки А-92);

2 процедура (або договір без проведення процедури):

19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (091342 – Дизельне паливо);

3 процедура (або договір без проведення процедури):

19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (09211 – Мастильні оливи та мастильні матеріали (масло моторне марки М10Г2К)).

або однією процедурою але з обов’язковим поділом на лоти, а саме : 19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (лот 1 - 09132 – Бензин (бензин марки А-92, Бензин марки А-95), лот 2 - 09134 – Дизельне паливо, лот 3 - 09211 – Мастильні оливи та мастильні матеріали (масло моторне марки М10Г2К)).

Це б забезпечило замовникам виконання вимог ЗУ «Про здійснення державних закупівель» та в майбутньому ЗУ «Про публічні закупівлі», щодо продовження строків договорів для проведення процедур в наступному (2017) році з обсягом що не перевищує 20% від суми вкладених договорів за результатами проведених процедур в 2016 році.

 

4-та проблема:

Якщо замовником було розпочато конкурсну процедуру закупівлі, і вже двічі було відмінено відповідні процедури, та згідно до п.3 ч.2 ст. 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», чи може такий замовник застосовувати переговорну процедуру, якщо предмет закупівлі на останньому етапі  буде уточнений згідно до CPV 2008?

Чи необхідно буде проводити повторно конкурсні торги, а у разі відсутності достатньої кількості учасників – застосовувати переговорну процедуру? Питання є актуальним не для одного замовника, так як деякими було проведено процедури з дотриманням вимог ч.4 ст. 10 Закону (з обов’язковим поданням оголошення на англійській мові в міжнародному виданні).

 

Дані питання сформовано за чисельними зверненнями Замовників (згідно до визначення п.9 ч.1 ст. 1 Закону) тому потребують змістовної та обґрунтованої відповіді з подальшим наданням офіційного роз’яснення для усіх замовників, що підпадають під дію ЗУ «Про здійснення державних закупівель».

Пропозиції підготовлено автором, та містять власну думку автора за результатами моніторингу діючого законодавства України та практики проведення процедур закупівлі організаціями за директивами ЕС.

Останнє оновлення на Четвер, 21 січня 2016, 18:24
 

Коментарі  

 
0 #71 live22 casino
Just want to say your article is as astounding.
The clearness in your put up is just spectacular and i could think you are a professional in this subject.
Well together with your permission allow me to seize your RSS
feed to keep up to date with approaching post. Thanks 1,000,000 and please carry on the enjoyable work.
Цитувати
 
 
0 #70 scr888 download
This tends players carry on playing not knowing that shed much of their
profit. Sitting at your home, you may get the casino experience without
investing any cash.
Цитувати
 
 
0 #69 online marketing ebook
Seriously, you will order your groceries online and have
them delivered. Truly know if Snoqualmie Pass is open? Or it can crumple like a ton of bricks and there's no restoring lots of damage.
Цитувати
 
 
0 #68 roulette ruby mobile arena
Hello there! I just want to give you a big thumbs up for the excellent info you've got right here on this post.
I am returning to your site for more soon.
Цитувати
 
 
0 #67 scr 888
Hi there! This post could not be written any
better! Going through this post reminds me of my previous roommate!

He continually kept talking about this. I most certainly will send this post
to him. Fairly certain he's going to have a great
read. Thanks for sharing!
Цитувати
 
 
0 #66 mega casino
I believe that is among the so much vital information for me.
And i am glad reading your article. However wanna remark on some common things, The
web site style is perfect, the articles is in point of fact nice : D.
Good task, cheers
Цитувати
 
 
0 #65 mobile yebo casino
The casino won't charge a fee for that game,
your carrier could have a nominal onetime fee. Exciting process and thrill can be increased
further if you follow certain unwritten tips while gambling online.
Цитувати
 
 
0 #64 web hosting quora
An effective sitemap lists out all of the
pages additionally, you will they are linked together. Here are
five simple ways can easily stay motivated in function at enterprise.
There are thousands of ideas for more information on.
Цитувати
 
 
0 #63 Speedy Cash
personal loan forms credit loans guaranteed approval bad credit loans credit loans guaranteed approval: https://creditloansguaranteedapproval.com
Цитувати
 
 
0 #62 rollex11 com
Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and
I was curious about your situation; many of us have
created some nice procedures and we are looking to swap methods with other
folks, why not shoot me an e-mail if interested.
Цитувати
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

English Czech Danish French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Latvian Ukrainian

Бізнес ЕРА

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Правовий Вісник

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners