Повторна видача документів про державну реєстрацію актів цивільного стану Друк

Повторна видача   свідоцтва  про  державну  реєстрацію  актів цивільного  стану  здійснюється  на   підставі   актового   запису цивільного стану,   якщо   оригінал   свідоцтва   було   вкрадено, загублено,  пошкоджено чи знищено  та  у  разі  внесення  змін  до актового запису цивільного стану чи його поновлення.
Повторна  видача  свідоцтва  про  державну реєстрацію акту цивільного стану здійснюється за заявою особи,  щодо якої складено запис, батьків,     усиновлювачів,    опікунів,    піклувальників, представника закладу  охорони  здоров'я,  навчального  або  іншого дитячого  закладу,  де постійно перебуває дитина,  органу опіки та піклування.  Свідоцтво про  державну  реєстрацію  акту  цивільного стану  видається  представникам  зазначених установ за довіреністю установи та при пред'явленні документів, що посвідчують їх особу.
Ообам, яким  виповнилося  16  років,  свідоцтво про державну реєстрацію акту  цивільного  стану  може  повторно  видаватися  за наявності паспорта (паспортного документа).
Свідоцтва про народження дітей повторно видаються їх  батькам і усиновителям незалежно від віку дитини.
Свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя, а також дітям,   у   тому   числі  й  усиновленим,  та  їх  законним онукам, діду і бабі як з боку батька, так і з боку матері), особі, опіки  та  піклування  у разі виконання ним повноважень з опіки та піклування стосовно осіб,  які мають  право  на  отримання  такого свідоцтва.
Особі, позбавленій   батьківських   прав,    свідоцтва    про народження дітей повторно не видаються.
Після припинення шлюбу внаслідок  його  розірвання  свідоцтва про  шлюб  повторно  не  видаються.  У  таких випадках на письмове стану  видає  витяг  з  Державного  реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища.
Свідоцтва про  державну  реєстрацію  актів  цивільного  стану можуть повторно видаватись  на  підставі  нотаріально  посвідченої довіреності.
Громадяни   України   та   особи   без  громадянства,  які проживають в  Україні,  витребовують  документи  на  підтвердження фактів реєстрації актів цивільного стану, здійснених компетентними органами іноземної держави,  через Міністерство закордонних  справ України,  згода на  обов'язковість  яких  надана  Верховною  Радою України.
У заяві  щодо повторної видачі відповідного свідоцтва  про   державну   реєстрацію   акту   цивільного   стану заявника;  прізвище,  власне ім'я,  по батькові особи,  щодо  якої запитується  свідоцтво;  яке  необхідне  свідоцтво;  коли  і  яким актовий  запис  цивільного  стану;  мета запиту цього свідоцтва та проставляється особистий підпис заявника.
Особам,  які звернулися до  відділу  державної  реєстрації актів цивільного стану особисто, свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно  видаються  того  самого  дня  при пред'явленні ними паспорта або паспортного документа.
За заявою щодо повторної видачі  відповідного  свідоцтва  про державну реєстрацію  акту  цивільного стану,  яка надійшла поштою, свідоцтво надсилається в  15-денний  строк  до  відділу  державної реєстрації  актів  цивільного  стану  України за місцем проживання заявника, про що доводиться до його відома.
При повторній  видачі  свідоцтв  про  державну  реєстрацію актів  цивільного  стану  на  підставі метричних книг дата повинна зазначатися за новим стилем.
Назва місцевості в повторно виданих свідоцтвах  про  державну реєстрацію  актів  цивільного  стану  зазначається  відповідно  до існуючого адміністративно-територіального устрою  на  день  видачі свідоцтва,  а у виняткових випадках,  якщо це не є можливим,  - за старим  адміністративно-територіальним  устроєм  згідно  з  даними актового  запису  цивільного  стану,  на  підставі якого видається документ.

 
English Czech Danish French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Latvian Ukrainian

Бізнес ЕРА

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Правовий Вісник

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners