Що таке державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і для чого вона потрібна? (Частина I) Друк
Написав утепление стен   

Редакція ІАГ “Бізнес-ера” спробувала розібратися із нововеденнями, що вніс у життя власників майна Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”. Про особливості державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, редакція попросила розповісти начальника реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції Миколу Володимировича Казака.

Казак М.В.: Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав) - офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

Державна реєстрація покликана забезпечити охорону та захист прав та законних інтересів власників, користувачів нерухомого майна шляхом створення додаткових гарантій для них.

 

З 1 січня 2013 року процедура державної реєстрації прав стає простішою та зручнішою для власників, користувачів нерухомого майна.

Державна реєстрація прав проводитиметься державними реєстраторами прав на нерухоме майно відповідних реєстраційних служб (далі - державний реєстратор прав), а також нотаріусами, як спеціальними суб'єктами, на яких покладаються функції державного реєстратора прав (далі - нотаріус).

У спрощеному вигляді процедуру державної реєстрації прав можна зобразити в три кроки:

 

1. подання документів для державної реєстрації прав заявником і отримання картки прийому заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (далі - заява про державну реєстрацію);

 

2. проведення державної реєстрації прав (за відсутності підстав для відмови у її проведенні або зупиненні, чи зупиненні розгляду відповідної заяви);

 

3. отримання документів про державну реєстрацію прав заявником.

 

Звертатися до реєстраційних служб за проведенням державної реєстрації прав необхідно у наступних випадках:

 

1.законом передбачено проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно (випадки видачі відповідного свідоцтва);

 

2. проведення державної реєстрації прав на підставі рішень органів влади, зокрема на підставі рішення суду, органів прокуратури, податкових органів, органів місцевого самоврядування;

 

3. проведення державної реєстрації прав, які виникли до 1 січня 2013 року та не були зареєстровані відповідно до законодавства, яке діяло на час їх виникнення.

 

Право власності та інші речові права на нерухоме майно реєструються в реєстраційній службі за місцезнаходженням такого майна!

 

Обтяження речових прав на нерухоме майно реєструються в будь-якій реєстраційній службі!

 

У випадку державної реєстрації права власності на новостворену земельну ділянку особа, після державної реєстрації земельної ділянки в органах земельних ресурсів може подати документи до реєстраційної служби для проведенням державної реєстрації права власності самостійно або через державного кадастрового реєстратора, який проводив реєстрацію такої земельної ділянки.

При поданні документів для проведення державної реєстрації права власності через державного кадастрового реєстратора, документи за результатом такої реєстрації отримувати у відповідного державного кадастрового реєстратора.

Звертатися до нотаріусів за проведенням державної реєстрації прав необхідно у наступних випадках:

 

1. проведення державної реєстрації права власності перед вчиненням певної нотаріальної дії, у разі якщо реєстрацію такого права власності було проведено відповідно до законодавства, що діяло на момент його виникнення, тобто до 1 січня 2013 року;

 

2. проведення державної реєстрації прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будівництва.

 

Державна реєстрація права власності у випадку № 1 проводиться нотаріусом виключно у період встановлення нової системи державної реєстрації прав. В подальшому, за наявності відомостей про право власності на нерухоме майно в Державному реєстрі прав, нотаріусом проводиться державна реєстрація прав виключно у результаті вчинення нотаріальної дії.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, що підтверджує виникнення права власності при здійсненні державної реєстрації прав, видається:

 

1. фізичним та юридичним особам на новозбудовані, реконструйовані об'єкти нерухомого майна;

 

2. членам житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого відповідного кооперативу, які повністю внесли свої пайові внески;

 

3. юридичним особам у разі внесення до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) об'єктів нерухомого майна їх засновниками (учасниками);

 

4. фізичним особам та юридичним особам, які в разі ліквідації (реорганізації) юридичної особи отримали у власність у встановленому законодавством порядку нерухоме майно юридичної особи, що ліквідується (реорганізується);

 

5. фізичним особам та юридичним особам, що вийшли зі складу засновників (учасників) юридичної особи за рішенням органу, уповноваженого на це установчими документами, отримали у власність об'єкт нерухомого майна, переданий їм;

 

6. реабілітованим громадянам, яким повернуто у власність належні їм об'єкти нерухомого майна;

 

7. у разі виділення окремого об'єкта нерухомого майна зі складу об'єкта нерухомого майна, що складається із двох або більше об'єктів;

 

8. фізичним та юридичним особам на об'єкти нерухомого майна, які в установленому порядку переведені з житлових у нежитлові і навпаки;

 

9. в інших випадках, встановлених законом.

 

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно підписується державним реєстратором прав і засвідчується печаткою.

 

Кор: Миколо Володимировичу, чи обов’язковою є державна реєстрація права?

 

Казак М.В.: Державна реєстрація прав зводить до мінімуму можливість недобросовісних осіб реєструвати на себе права, які їм не належать, а тому створює перешкоди для проведення незаконних операцій з нерухомістю.

Лише зареєстровані права мають юридичну силу перед іншими (третіми) особами, а зареєструвати за собою права на нерухомість може лише особа, якій вони належать згідно з дійсними документами, які відповідають вимогам законодавства.

 

Кор.: Миколо Володимировичу, які речові права на нерухоме майно, їх обтяження підлягають державній реєстрації?

 

Казак М.В.: Обов'язковій державній реєстрації підлягають речові права на нерухоме майно:

1.  право власності;

2. право володіння;

3. право користування (сервітут);

4. право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис);

5. право забудови земельної ділянки (суперфіцій);

6. право господарського відання;

7. право оперативного управління;

8. право постійного користування та право оренди земельної ділянки;

9. право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами;

10. іпотека;

11. довірче управління майном;

12. інші речові права відповідно до закону;

обтяження речових прав на нерухоме майно:

1. податкова застава, предметом якої є нерухоме майно;

2. інші обтяження.

Під нерухомим майном речові права на яке підлягають державній реєстрації розуміються:

1. земельні ділянки;

2. підприємство як єдиний майновий комплекс;

3. житловий будинок;

4. будівля, споруда або їх окремі частини;

5. квартира;

6. житлове та нежитлове приміщення.

Державна реєстрація прав є обов'язковою, оскільки відповідно до Цивільного кодексу України (статті 331 та 334) та Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (стаття 3) права на нерухоме майно та їх обтяження, які підлягають державній реєстрації відповідно до закону, виникають з моменту такої реєстрації.

Потрібно звернути увагу на те, що виключення складає право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами. Відповідно до статті 794 Цивільного кодексу України в редакції від 01.01.2013 таке право підлягає державній реєстрації, якщо договір найму або оренди за яким воно виникає укладається на строк не менш як три роки.

 
English Czech Danish French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Latvian Ukrainian

Бізнес ЕРА

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Правовий Вісник

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners