Особисті та немайнові права подружжя Друк
Написав Провідний спеціаліст ПМУЮ, Є.О. Куліш   

Суспільні зв’язки, що складаються в сім’ї, є глибоко особистими, багато в чому інтимними і ґрунтуються на почуттях любові та взаємної прихильності.

Державна реєстрація шлюбу породжує виникнення різноманітних за своїм змістом особистих (немайнових) прав та обов’язків подружжя, таких, що не мають майнового змісту.

В основу регулювання особистих немайнових відносин подружжя покладено принцип рівності при набутті та здійсненні особистих немайнових прав та обов’язків кожним із подружжя.

Відповідно до Сімейного кодексу України, до особистих немайнових прав подружжя належать:

Право на материнство та батьківство

Мати дітей - природна потреба і право жінки і чоловіка. Народження дитини є найважливішою соціальною функцією жінки, яку, крім неї, ніхто здійснити не може. Як будь-яка здорова людина, чоловік, звичайно, має природну потребу мати дітей, подовжувати свій рід і вимагати від дружини добросовісного виконання подружніх обов´язків щодо народження дітей — однієї із ознак поняття сім´ї.

Право на батьківство означає право чоловіка прийняти всіх заходів для того, щоб дружина зачала дитину. В тому випадку, навіть коли настала небажана вагітність, чоловік не має права відмовитися від народженої дитини або примусити дружину зробити аборт.

Право на материнство означає, що для вагітної дружини мають бути з боку чоловіка створені умови задля збереження її здоров´я та народження здорової дитини; дружині - матері мають бути надані у сім´ї умови для поєднання материнства зі здійсненням нею інших прав та обов´язків.

Оскільки право дружини на материнство може бути, за нормальних обставин, реалізоване завдяки статевим стосункам з її чоловіком, небажання чоловіка мати дитину або його нездатність до зачаття дитини може спричинити розірвання шлюбу. В свою чергу відмова дружини від народження дитини або нездатність її до народження дитини також може бути причиною розірвання шлюбу.

Позбавлення жінки можливості народити дитину, а чоловіка – можливості здійснення репродуктивної функції у зв’язку з виконанням ними конституційних, службових, трудових обов’язків або в результаті протиправної поведінки щодо них є підставою для відшкодування завданої їм моральної шкоди.

Право дружини та чоловіка на повагу до своєї індивідуальності

Індивідуальність особи - це неповторна своєрідність людини. Чоловік і дружина мають рівне право на повагу до своєї індивідуальності, своїх звичок, уподобань. Звичайно, мова не йдеться про повагу до шкідливих звичок (алкоголізм, тютюнопаління тощо), які можуть завдати шкоди дітям, другому з подружжя та шлюбові взагалі.

Право дружини та чоловіка на особисту свободу та особисту недоторканність

Після вступу в шлюб за чоловіком і дружиною зберігається особиста свобода.

Дружина та чоловік мають право на вільний вибір місця свого проживання. При цьому, члени подружжя не обов’язково повинні проживати під одним дахом.

Між тим, слід пам’ятати, що тільки спільне проживання подружжя може бути по-справжньому засадою щодо стійкого шлюбу, сім´ї, нормальному вихованню дітей, щоб не загубити такі почуття, як любов, відданість, вірність, що має велике значення для збереження сім´ї.

Роздільне ж проживання подружжя згубно впливає на почуття подружжя: настає холодність відносин, відчуженість, байдужість, що неминуче призводить до розірвання шлюбу.

Елементом особистої свободи дружини та чоловіка є ініціювання розірвання шлюбу.

Кожен з подружжя має право припинити шлюбні відносини.

Примушування до припинення шлюбних відносин, примушування до їх збереження, в тому числі примушування до статевого зв’язку за допомогою фізичного або психічного насильства може мати негативні наслідки, встановлені законом.

Так, відповідно до статті 154 КК України за примушення до вступу в статевий зв´язок чоловіка або жінки настає кримінальна відповідальність. При цьому не має значення, хто і кого примушував — чоловік дружину або іншу жінку. Така ж відповідальність настає і при зґвалтуванні чоловіком дружини.

Дружина та чоловік мають право (не зобов’язані) вживати заходів, які не заборонені законом і не суперечать моральним засадам суспільства, щодо підтримання шлюбних відносин.

Право дружини та чоловіка на фізичний та духовний розвиток

Дружина та чоловік мають право на здобуття освіти, прояв своїх здібностей, на створення умов для праці та відпочинку.

Право дружини та чоловіка на зміну прізвища після реєстрації шлюбу

Якщо при реєстрації дружина, чоловік зберегли дошлюбні прізвища, вони мають право подати до державного органу реєстрації актів цивільного стану, який зареєстрував їхній шлюб, або відповідного органу за місцем їхнього проживання заяву про обрання прізвища одного з них як їхнього спільного або приєднання до свого прізвища прізвища другого з подружжя. У цьому разі орган ДРАЦС видає нове свідоцтво про шлюб.

Право дружини та чоловіка на розподіл обов'язків та спільне вирішення питань життя сім'ї

Дружина та чоловік мають право розподілити між собою обов’язки в сім’ї. Ніхто із них не має права наказувати чи забороняти один одному що-небудь робити, кому заробляти гроші, а кому вести домашнє господарство. Більше того, дружина та чоловік повинні утверджувати повагу до будь-якої праці, яка робиться в інтересах сім’ї.

Усі найважливіші питання життя в сім’ї мають вирішуватися подружжям спільно, на засадах рівності.

Отже, рівність чоловіка і дружини полягає не в тому, що кожен з них повинен виконувати однакові обов´язки, а в спільному вирішенні всіх питань життя своєї сім´ї на засадах рівності, коли кожен з подружжя має право висловити свою думку і повинен з повагою ставитися до думки іншого.

Дана правова норма спрямована проти диктатури в сім'ї з боку одного з подружжя, нехтування думкою другого з подружжя, а також сприяє побудові сімейних відносин на засадах шлюбної гармонії.

Сімейний кодекс України окремо виділяє і обов’язок подружжя турбуватися про сім’ю.

Дружина та чоловік зобов´язані спільно піклуватися про побудову сімейних відносин між собою та іншими членами сім´ї на почуттях взаємної любові, поваги, дружби, взаємодопомоги.

Чоловік зобов’язаний утверджувати в сім’ї повагу до матері, а дружина зобов’язана утверджувати в сім’ї повагу до батька.

Дружина та чоловік відповідальні один перед одним, перед своїми дітьми, батьками за свою поведінку в сім’ї.

Подружжя повинно спільно дбати про матеріальне благополуччя в сім’ї.

Пам’ятайте! Міцність (тривалість) сімейних відносин будується психологічними, моральними, ідейними і естетичними цінностями, але не законом.

Уміння жити в злагоді не виникає само по собі, його треба виховувати, а це значить уміти бачити, що відбувається зараз в душі близької людини.

 
English Czech Danish French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Latvian Ukrainian

Бізнес ЕРА

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Правовий Вісник

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners