Допомога сім'ям з дітьми Друк

2. надано право на отримання допомоги одиноким матерям на дітей, які після досягнення 18 – річного віку навчаються у загальноосвітніх закладах;
3. надано право матері (батьку) отримувати допомогу на дитину у разі смерті одного з батьків, які не перебували у зареєстрованому шлюбі.
Крім цього, Законом встановлено норму, якою передбачено випадки припинення виплати допомоги на дітей одиноким матерям:
- позбавлення отримувача допомоги  батьківських прав;
- позбавлення волі отримувача допомоги за вироком суду;
- скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;
- реєстрації дитиною шлюбу до досягнення нею 18 – річного віку;
- надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності у випад-ках, передбачених законом;
- смерті дитини;
- смерті отримувача допомоги;
Разом з цим Законом передбачені випадки, коли виплата допомоги при-зупиняється:
- тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
- відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьків-ських прав;
- тимчасового працевлаштування дитини.
Поновити виплату допомоги можливо за письмовою заявою одержува-ча до органу, що призначає таку допомогу.
Також доповнено статтю 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», якою визначається перелік осіб, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї.
А саме визначено, що особам, які доглядають за інвалідами ІІ групи внаслідок психічного розладу, не буде припинятися виплата допомоги у ви-падках, коли такі особи не працюють (не вчаться, не служать).

 

 
English Czech Danish French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Latvian Ukrainian

Бізнес ЕРА

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Правовий Вісник

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners