Погашення заборгованості із заробітної плати в процедурах банкрутства Друк
Написав Головний спеціаліст відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у Полтавській області, О.О. Войтова   
Понеділок, 23 вересня 2013, 14:21

Конституцією України визначено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Згідно ст. 43 Конституції України право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Відповідно до положень ст. 28 Закону України «Про оплату праці» у разі банкрутства підприємства зобов’язання перед працівниками такого підприємства щодо заробітної плати, яку вони повинні одержати за працю виконану у період, що передував банкрутству чи ліквідації підприємства, виконуються відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон).

Заявити про наявну заборгованість із заробітної плати необхідно після офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство (газети «Урядовий кур`єр» або «Голос України», а після 18.01.2013 – офіційний веб – сайт Вищого господарського суду України в мережі Інтернет) на підставі заяви, яка направляється до господарського суду за місцем реєстрації боржника, а її копії – призначеному розпоряднику майна і боржнику.

Що ж має міститись у заяві, щоб її прийняв до розгляду суд і визнав розпорядник майна?

• найменування господарського суду, до якого подається заява;

• ім’я або найменування боржника, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

• ім’я або найменування кредитора, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

• виклад обставин, які підтверджують вимоги до боржника, та їх обґрунтування;

• перелік документів, які додаються до заяви.

До заяви в обов’язковому порядку додаються докази сплати судового збору, докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна, а також документи, які підтверджують грошові вимоги до боржника.

У разі задоволення господарським судом вимоги щодо заборгованості із заробітної плати розпорядник майна зобов’язаний окремо внести її до реєстру кредиторських вимог.

Згідно складеного реєстру вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв’язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов’язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідної допомоги, належної працівникам у зв’язку з припиненням трудових відносин та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі, задовольняються в ПЕРШУ чергу.

Особливу увагу слід звернути на те, що сума, отримана від продажу майна банкрута, розподіляється між кредиторами першої черги пропорційно.

Новелою в чинному законодавстві є те, що у випадку виникнення трудових спорів під час провадження у справі про банкрутства стосовно розміру заборгованості із заробітної плати, поновлення на роботі та інших підстав, пов’язаних із майновими вимогами до боржника вирішуються господарським судом, у провадженні якого знаходиться провадження. Вказане значно економить час і забезпечує зручність для захисту кредиторських вимог.

 
English Czech Danish French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Latvian Ukrainian

Бізнес ЕРА

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Правовий Вісник

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners