Виконання рішення про відібрання дитини Друк
Написав Провідний спеціаліст УДВС ГУЮ у Полтавській області, О.В. Бубирь   
Понеділок, 23 вересня 2013, 09:52

В Україні виконання рішень судів, в тому числі і про відібрання дітей, здійснює державна виконавча служба.

У відповідності до ст. 25 Закону України «Про виконавче провадження» (далі - Закону) державний виконавець протягом трьох робочих днів з дня надходження до нього виконавчого документа виностить постанову про відкриття виконавчого провадження (якщо виконавчий документ відповідає вимогам Закону і пред’явлений до відповідного органу державної виконавчої служби). У постанові державний вказує про необхідність боржнику самостійно виконати рішення у строк до семи днів з моменту винесення постанови.

Державний виконавець відповідно до ст. 75 Закону перевіряє виконання рішення не пізніше ніж на насупний день після закінчення строку для самостійного виконання рішення. Якщо рішення підлягає негайному виконанню, його виконання перевіряється не пізніше наступного робочого дня після відкриття виконавчого провадження.

Специфіка діяльності державного виконавця з виконання рішень даної категорії полягає у враховані психічного стану дитини, саме тому дитини державний виконавець провадить виконавчі дії з обов’язковою участю особи, якій дитина передається на виховання, та з залученням представників органів опіки і піклування. Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 за № 866 затверджений Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини (далі - Порядок). Відповідно до ч. 3 Порядку - органами опіки та піклування є районні, районні у м. Києві та м. Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад, які відповідно до законодавства провадять діяльність з надання статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, із захисту особистих, майнових та житлових прав дітей. Безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно захисту прав дітей, зокрема дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, покладаються на служби у справах дітей.

Відповідно до ч. 2 ст. 75 Закону у разі невиконання зазначених вимог без поважних причин державний виконавець накладає на боржника штраф від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 89 Закону).

В ході виконання рішення про відібрання дитини, відповідно до п. 8.3 Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 512/5 від 02.04.2012. (далі - Інструкції) при виконанні рішення про відібрання дитини державний виконавець за потреби може звернутися до суду з поданням, розгляд якого здійснюється судом за місцем виконання рішення відповідно до статті 374 Цивільного процесуального кодексу України, щодо вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу.

Відповідно до ч. 31 Порядку - дитина, яка залишилась без батьківського піклування, тимчасово може бути влаштована у: притулок для дітей служби у справах дітей; центр соціально-психологічної реабілітації дітей; соціально - реабілітаційний центр; заклад для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Згідно ч. 2 ст. 374 ЦПК України суд у десятиденний строк розглядає це питання в судовому засіданні з викликом сторін та за обов'язковою участю представників органів опіки та піклування. Неявка сторін не є перешкодою для вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу.

За неможливості з'ясування місцезнаходження боржника чи дитини державний виконавець звертається з поданням до суду про розшук дитини або боржника.

Відповідно до п. 8.5. Інструкції - при виконанні рішення про відібрання дитини не допускається застосовувати до дитини заходи фізичного впливу.

Для забезпечення правопорядку за місцем здійснення виконавчих дій по відібранню дитини державний виконавець може залучати для проведення виконавчих дій працівників органів внутрішніх справ, у порядку встановленому Інструкцією про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб), затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України від 25.06.2002 № 607/56/5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.06.2002 за № 541/6829.

Якщо виконати рішення без участі боржника неможливо, державний виконавець накладає на боржника штраф у подвійному розмірі, передбачений ст. 89 Закону та вносить подання (повідомлення) правоохоронним органам для притягнення боржника до відповідальності згідно із законом, після чого виносить постанову про закінчення виконавчого провадження та повертає виконавчий документ до суду, що його видав.

Під час відібрання дитини у боржника державний виконавець складає відповідний акт на підставі якого виносить постанову про закінчення виконавчого провадження у відповідності по п. 8. ч. 1 ст. 49 Закону.

 
English Czech Danish French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Latvian Ukrainian

Бізнес ЕРА

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Правовий Вісник

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners