Права користувача при покупці примірника комп’ютерної програми за законодавством України Друк
Написав Провідний спеціаліст ПМУЮ, В.М. Ємець   

Відповідно до ЗУ «Про авторське право і суміжні права», об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, серед яких:

комп'ютерна програма - набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його в дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах).

Комп'ютерні програми в Україні охороняються як літературні твори незалежно від способу чи форми вираження програм.

Передбачена цим Законом правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі. Це означає, що в Україні охороняється лише форма виразу програм (по-суті, вихідний та об'єктний коди), а їхні структура, алгоритми й ідеї, що лежать в основі програм, не підлягають охороні й можуть вільно використовуватись третіми особами.

Країни англо-американської правової системи цей недолік правової охорони комп'ютерних програм вирішили за допомогою судових прецедентів. Так, 4 серпня 1986 р. Апеляційний суд США прийняв принципове рішення про обсяг охорони комп'ютерних програм, в якому зазначалося, що охорона комп'ютерних програм не обмежується випадками прямого або часткового копіювання, а поширюється на структуру програми й на переклад з однієї машинної мови на іншу.

Також, слід пам’ятати про особливості співвідношення права інтелектуальної власності та права власності відповідно до ст. 419 Цивільного кодексу України, згідно з якою:

1. Право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного.

2. Перехід права на об'єкт права інтелектуальної власності не означає переходу права власності на річ.

3. Перехід права власності на річ не означає переходу права на об'єкт права інтелектуальної власності.

Отже, продаж примірника програми – це не передання авторських прав на комп ютерну программу, оскільки авторське право і право власності на матеріальний об єкт в якому втілено твір не залежать одне від одного та відчуження матеріального об єкта в якому втілено твір не означає відчуження авторського права і навпаки.

Особливості режиму охорони саме комп'ютерних програм як особливого виду творів визначає ст. 24 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»:

Особа, яка правомірно володіє правомірно виготовленим

примірником комп'ютерної програми, має право без згоди автора або іншої особи, яка має авторське право на цю програму:

- Внести до комп'ютерної програми зміни (модифікації) з метою забезпечення її функціонування на технічних засобах особи, яка використовує ці програми, і вчинення дій, пов'язаних з функціонуванням комп'ютерної програми відповідно до її призначення, зокрема запис і збереження в пам'яті комп'ютера, а також виправлення явних помилок, якщо інше не передбачено угодою з автором чи іншою особою, яка має авторське право.

- Виготовити одну копію комп'ютерної програми за умови, що ця копія призначена тільки для архівних цілей або для заміни правомірно придбаного примірника у випадках, якщо оригінал комп'ютерної програми буде втраченим, знищеним або стане непридатним для використання. При цьому копія комп'ютерної програми не може бути використана для будь-яких інших цілей, і має бути знищена у разі, якщо володіння примірником цієї комп'ютерної програми перестає бути правомірним;

- Декомпілювати комп'ютерну програму (перетворити її з об'єктного коду у вихідний текст) з метою одержання інформації, необхідної для досягнення її взаємодії із незалежно розробленою комп'ютерною програмою, за дотримання таких умов:

- інформація, необхідна для досягнення здатності до

взаємодії, раніше не була доступною цій особі з інших джерел;

- зазначені дії здійснюються тільки щодо тих частин

комп'ютерної програми, які необхідні для досягнення здатності до взаємодії;

- інформація, одержана в результаті декомпіляції, може використовуватися лише для досягнення здатності до її взаємодії з іншими програмами, але не може передаватися іншим особам, крім випадків, якщо це необхідно для досягнення здатності до взаємодії з іншими програмами, а також не може використовуватися для розроблення комп'ютерної програми, схожої на декомпільовану комп'ютерну програму, або для вчинення будь-якої іншої дії, що порушує авторське право.

- Спостерігати, вивчати, досліджувати функціонування комп'ютерної програми з метою визначення ідей і принципів, що лежать в її основі, за умови, що це робиться в процесі виконання будь-якої дії із завантаження, показу, функціонування, передачі чи запису в пам'ять (збереження) комп'ютерної програми.

Звертаємо увагу на таке виключне майнове авторське право, як дозвіл або заборона подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця й у будь-який час за їх власним вибором (пп. 9 п. 3 ст. 15 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»), що актуалізується у зв’язку з використанням комп’ютерних програм у всесвітній мережі Інтернет.

Розробники комп’ютерних програм для захисту свої інтелектуальних прав від неправомірного їх копіювання з Інтернету та іншого незаконного піратського розповсюдження використовують закриті вихідні коди. Скопіювати таку програму (із закритим вихідним кодом) можна, але внести зміни або запозичити щось для написання іншої програми – не можна.

Разом з тим, в Інтернеті можна знайти безліч програм з відкритими вихідними кодами, що поширюються на умовах різних спеціальних ліцензій, коли автор дозволяє використовувати свою розробку кожному користувачеві, однак за умови, що останній також поширюватиме свою програму з відкритим вихідним кодом і дозволить використовувати її на тих самих умовах.

Найпоширеніші порушення прав на програмне забезпечення:

- піратське (неправомірне) відтворення й розповсюдження програмного забезпечення на дискетах та компакт-дисках;

- установка «піратського» програмного забезпечення на комп'ютер, що продається;

- відтворення й розповсюдження програмного забезпечення через Інтернет.

У першому випадку для того, щоб відрізнити "ліцензійну" продукцію від дуже якісної "піратської" правовласники застосовують такі спеціальні захисні засоби, як голографічні наклейки, сертифікати й ліцензії, виготовлені на спеціальному папері.

При другому виді порушень та у випадку, коли сам користувач вже встановив програму на свій комп'ютер, виявити порушення авторських прав на програмне забезпечення досить складно. Але в багатьох випадках нестандартне установлення програми дається взнаки. Водночас легальність програмного забезпечення, встановленого на жорсткий диск, підтверджують оригінальні упаковки й оформлення дискет і дисків, випущених правовласником, експлуатаційна документація, сертифікати й ліцензії, які входили в пакет при придбанні продукту. Причому характер використання програми не може суперечити умовам, передбаченим у ліцензіях та інших експлуатаційних документах. Так, наприклад, у ліцензії має зазначатись кількість комп'ютерів, на яких можна встановити придбаний продукт.

Користувачі "ліцензійного" програмного забезпечення мають зберігати договори купівлі-продажу продуктів, бланки-замовлення, накладні й документи, що підтверджують оплату придбаних продуктів.

Найскладнішим завданням є виявлення порушень авторських прав на програмне забезпечення шляхом розповсюдження програм Інтернетом. Тут необхідно з'ясовувати безпосередньо у правовласників, чи надавали вони дозвіл на таке розповсюдження, і яким чином користувач може використовувати програму, яку він «скачав» з Інтернету. Так, деякі правовласники розміщують свої продукти (повністю або демо-версії) в Інтернеті й надають право необмеженій кількості осіб використовувати їх, але лише для власних некомерційних цілей.

Порядок купівлі ліцензійного програмного забезпечення:

Як приклад розглянемо процедуру придбання ліцензійних програмних продуктів компанії Microsoft. Її російськомовний сайт, на якому є й інформація стосовно України, розміщений за адресою: www.microsoft.com/rus.

Основний принцип для ліцензійних продуктів цієї компанії - на кожний продукт має бути ліцензія.

Microsoft здійснює продаж своїх продуктів на різних умовах:

1) "коробкові" версії продуктів (Full Package Produkt (FPP)) - можна придбати в роздрібній мережі. Це продукт, упакований в кольорову коробку, в якій містяться: сам носій, ліцензія та документація;

2) "передвстановлені" версії продуктів (Original Equipment Manufacture (ОЕМ)) - придбати можна лише разом з новим комп'ютерним обладнанням;

3) "корпоративні" ліцензії - програми ліцензування для організацій, які передбачають використання продукту в мережі робочих комп'ютерів.

При придбанні коробкових та ОЕМ-версій підтвердженням ліцензійності продуктів слугують усі компоненти придбаного пакета (ліцензійна угода, носії, документація, купон реєстраційної картки, сертифікат автентичності), а також чек/інвойс, що підтверджує факт придбання продукту. В разі, якщо пакет укомплектований ліцензією в електронному форматі, її рекомендується роздрукувати й зберігати з іншими документами на продукт.

При придбанні корпоративних ліцензій підтвердженням ліцензійних прав є іменний сертифікат.

При цьому, слід пам’ятати про те, що застосування примірника комп’ ютерної програми за її прямим призначенням з метою отримання її корисних властивостей не являється використанням твору, а є користуванням (експлуатацією) лише примірником комп’ютерної програми.

Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 51-2 встановлює відповідальність за незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп'ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом, що тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення.

Стаття 164-9 КпАП України визначає відповідальність за незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, упаковки яких не марковані контрольними марками або марковані контрольними марками, що мають серію чи містять інформацію, які не відповідають носію цього примірника, або номер, який не відповідає даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, що тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних. Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, - тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних.

Кримінальний кодекс України у статті 176 встановлює відповідальність за порушення авторських і суміжних прав, а саме, за незаконне відтворення, розповсюдження комп'ютерних програм а також інше використання чужих комп'ютерних програм без дозволу осіб які мають авторське право або суміжні права, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі.

 
English Czech Danish French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Latvian Ukrainian

Бізнес ЕРА

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Правовий Вісник

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners