Посвідчення договорів відчуження нерухомого майна Друк
Написав Державний нотаріус Четвертої полтавської державної нотаріальної контори, І.В. Негода   

Відчуження майна — у цивільному праві це один із способів припинення права власності. Як правило відчуження майна здійснюється за волевиявленням власника, якщо інше не передбачено законом, оскільки відчуження майна - це здійснення правомочностей власника щодо розпорядження майном.

До нерухомих речей належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Найпоширенішими договорами відчуження нерухомого майна є: договір дарування, договір купівлі-продажу, договір довічного утримання. Ці договори укладаються у письмовій формі та підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

Слід відмітити, що при посвідченні будь-якого договору (правочину) нотаріус встановлює особу учасників цивільних відносин, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії, та визначається обсяг їх цивільної дієздатності.

При перевірці цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи нотаріус зобов’язаний ознайомитися з установчими документами, свідоцтвом про державну реєстрацію і витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців цієї юридичної особи і перевірити, чи відповідає нотаріальна дія, яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності.

Далі коротко зупинимося на найпоширеніших з договорів.

Договір дарування. Відповідно до ст. 717 Цивільного кодексу України за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.

Договір купівлі-продажу. За догоаором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму.

Договір довічного утримання. За договором довічного утримання одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність

житловий будинок, квартиру чи її частину. Інше нерухоме чи рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та(або) доглядом довічно.

Посвідчення договору відчуження нерухомого майна можливе лише за умови подання документів, що підтверджують право власності на це майно.

Водночас слід зазначити, що при укладенні договорів відчуження нерухомості необхідно дотримуватись спеціальних правил при відчуженні майна, що є спільною власністю подружжя (майно подружжя, набуте ними під час шлюбу). Зокрема, при вчиненні правочинів одного з подружжя з таким майном, необхідна згода другого з подружжя. Така згода, у випадку вчинення правочину шляхом дарування чи купівлі-продажу нерухомого майна щодо розпорядження спільним майном укладається у формі заяви, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідчена.

Якщо у згоді на відчуження, зокрема дарування, спільного майна вказано, кому персонально (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи) особа погоджується подарувати спільно набуте майно, чи інші умови укладення договору, нотаріус при посвідченні такого договору зобов’язаний перевірити додержання умов, зазначених у такій згоді.

Розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на майно подружжя, набуте за час шлюбу.

Також слід наголосити, що істотними умовами договору відчуження нерухомого майна є:

• умови, прописані в чинному законодавстві;

• умови, притаманні певному виду договорів;

• умови, на зазначенні яких у договорі наполягає одна зі сторін.

Правильне, конкретне та вичерпне формулювання умов договору є запорукою того, що в подальшому він буде юридично дійсним.

При недотриманні умов після укладення договір не набуває законної юридичної сили та може бути визнаний у судовому порядку недійсним.

Недійсність договору може бути встановлена лише судом. Якщо договір визнаний недійсним, це означає, що він не тягне за собою жодних правових наслідків для його сторін.

 
English Czech Danish French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Latvian Ukrainian

Бізнес ЕРА

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Правовий Вісник

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners