Особливості державної реєстрації іпотеки Друк
Написав Головний спеціаліст відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції, В.В. Безмаль   

Законодавство України про іпотеку базується на Конституції України та складається з Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України "Про іпотеку" та інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України.

Відповідно до Закону України «Про іпотеку» іпотека - вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом.

Іпотека виникає на підставі договору, закону або рішення суду. До іпотеки, яка виникає на підставі закону або рішення суду, застосовують правила щодо іпотеки, яка виникає на підставі договору, якщо інше не встановлено законом.

Обтяження нерухомого майна іпотекою підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому Законом України "Про іпотеку". У разі недотримання цієї умови іпотечний договір є дійсним, але вимога іпотекодержателя не набуває пріоритету відносно зареєстрованих прав чи вимог інших осіб на передане в іпотеку нерухоме майно.

Державна реєстрація іпотек, обтяжень речових прав на нерухоме майно, надання відмови в ній проводяться у строк, що не перевищує одного робочого дня з моменту прийняття заяви про державну реєстрацію.

У разі проведення державної реєстрації іпотеки заінтересованою особою є іпотекодержатель. Державна реєстрація обтяження нерухомого майна іпотекою, зміни умов обтяження нерухомого майна іпотекою, анулювання та видача заставної , відступлення прав за іпотечним договором або передача заставної , видача дубліката заставної проводяться відповідно до вимог закону та Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень від 22.06.2011 р. № 703.

У разі проведення державної реєстрації іпотеки державний реєстратор оформляє витяг з Державного реєстру прав у трьох примірниках. Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові та іпотекодавцеві примірники витягу з Державного реєстру прав.

Якщо іпотеко держателів або іпотекодавців кілька, державний реєстратор кожному з них оформляє примірник витягу з Державного реєстру прав.

 
English Czech Danish French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Latvian Ukrainian

Бізнес ЕРА

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Правовий Вісник

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners