Щодо закупівель за рамковими угодами Друк

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,

Рада міністрів АР Крим, обласні державні адміністрації,

державні адміністрації у містах Києві та Севастополі,

органи місцевого самоврядування, установи,

організації, підприємства

 

Щодо закупівель за рамковими угодами

 

У зв’язку з окремими питаннями щодо застосування вимог законодавства у сфері державних закупівель для застосування закупівель за рамковими угодами Мінекономрозвитку повідомляє.

Щодо визначення предмета закупівлі

З 29 січня 2013 року набрав чинності наказ Мінекономрозвитку “Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі” від 19.12.2012 № 1449, зареєстрований в Мін’юсті 11.01.2013 за № 101/22633, відповідно до якого визначення предмета закупівлі здійснюється на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 (далі – ДК 016:2010), затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 457.

Поряд з цим Перелік товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами, затверджений наказом Мінекономрозвитку від 24.04.2012 № 503 (далі – Перелік), містить формулювання предметів закупівлі відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 (далі – ДК 016-97), затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30.12.97 № 822, який скасовано з 31.12.2012.

Наразі Міністерством підготовлено зміни до наказу Мінекономрозвитку від 24.04.2012 № 503 щодо приведення переліку товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами, у відповідність до ДК 016:2010.

У зв’язку з цим, до внесення зазначених змін для проведення закупівель за рамковими угодами рекомендується при формулюванні  предмета закупівлі (зокрема, в оголошенні про проведення процедури закупівлі, документації конкурсних торгів тощо) вказувати предмет закупівлі відповідно до ДК 016:2010, зазначаючи в дужках назву товарів або послуг згідно з Переліком.

 

Щодо відображення закупівель за рамковими угодами у річному плані закупівель

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон) закупівля здійснюється відповідно до річного плану. У свою чергу, виходячи зі змісту пунктів 3 і 5 статті 1 Закону закупівлею у розумінні Закону є придбання замовником товарів, робіт і послуг шляхом укладення договору між замовником і учасником за результатами процедури закупівлі.

Таким чином, закупівлі за рамковими угодами відповідно до статті 13 Закону повинні відображатися у річних планах замовників, як у разі самостійного проведення ними таких закупівель, так і у разі проведення процедур закупівель генеральним замовником в інтересах інших замовників, за результатом яких такі замовники будуть сторонами рамкової угоди.

У разі коли процедура закупівлі проводиться генеральним замовником, замовники, в інтересах яких вона проводитиметься, можуть при зазначенні таких закупівель у колонці 8 річного плану, який складається відповідно до Форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922 “Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель”, зареєстрованим у Мін’юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (зізмінами),  указати відповідне рішення про визначення генерального замовника.

 

Щодо оприлюднення інформації за укладеною рамковою угодою

Відповідно до статті 10 Закону, підпунктів 14 та 15 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 № 603 “Про особливості виконання рамкових угод” та пунктів 7.1 - 7.2 Особливостей укладення рамкових угод, затверджених наказом Мінекономрозвитку від 24.04.2012 № 504, зареєстрованим у Мін’юсті 26.06.2012 за № 1059/21371, кожен замовник, що є стороною рамкової угоди, після укладення кожного договору про закупівлю на підставі та на умовах, визначених рамковою угодою, укладеною за результатами процедури закупівлі, надає для оприлюднення таку інформацію:

1) оголошення про результати процедури закупівлі – не пізніше як через 7 днів з дня укладення договору про закупівлю. Таке оголошення складається відповідно до форми, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922 “Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель” (зі змінами), оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу та публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель;

2) звіт про результати процедури закупівлі – протягом 3 робочих днів з дня його затвердження та у будь-якому випадку після оприлюднення оголошення про результати процедури закупівлі, інформація про що зазначається у звіті. Звіт складається відповідно до форми, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922 “Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель” (зі змінами), та оприлюднюється на веб-порталіУповноваженого органу;

3) оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю – після укладення договору про закупівлю, але не пізніше опублікування оголошення про результати процедури закупівлі.Оголошення з відомостями про рамкову угоду оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу та публікується у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. На даний момент форма оголошення з відомостями про рамкову угоду не затверджена.

Слід зазначити, що у разі проведення процедури закупівлі генеральним замовником для укладення рамкової угодами в інтересах інших замовників, обов’язок оприлюднення зазначеної інформації покладений законодавством саме на замовників, які є сторонами рамкової угоди.

Водночас у разі проведення процедури закупівлі генеральним замовником для укладення рамкової угодами в інтересах інших замовників, оприлюднення повідомлення про акцепт має здійснювати саме генеральний замовник.

Поряд з цим на даний час Мінекономрозвитку розробляється проект наказу “Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель”, яким передбачається внести зміни до існуючих форм, зокрема з урахуванням здійснення закупівель за рамковими угодами, та затвердити нові форми документів, що передбачені змінами до Закону та Законом України “Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності”.

До набрання чинності зазначеного наказу Мінекономрозвитку рекомендує, у разі потреби оприлюднення оголошення з відомостями про рамкову угоду, використовувати примірну форму наведену у додатку, а в пункті 14 звіту про результати процедури закупівлі, який складається відповідно до Форми звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації, затвердженої наказом Мінекономіки26.07.2010 № 922 “Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель”, зареєстрованим у Мін’юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (зі змінами), вказувати відповідну інформацію про рамкову угоду.

Крім цього, Міністерством спільно з ДП «Зовнішторгвидав України» вживаються необхідні заходи до розширення найближчим часом можливостей інтерфейсу і сервісів веб-порталу “Державні закупівлі” для оприлюднення відповідної інформації щодо договорів про закупівлю, укладених за рамковими угодами.

 

Додаток: Примірна форма оголошення з відомостями про рамкову угоду на 1 арк.

 

Директор департаменту державних

закупівель та державного замовлення Б. М. Горбанський

 

 
English Czech Danish French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Latvian Ukrainian

Бізнес ЕРА

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Правовий Вісник

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners