Наказ МЕРіТУ № 1449 від 19.12.2012 р. Друк
Вівторок, 29 січня 2013, 00:00

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Н А К А З

19.12.2012  N 1449

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 січня 2013 р. за N 101/22633

 

Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі

Відповідно до  пункту  19  частини  першої  статті  8  Закону України  "Про  здійснення  державних  закупівель" ( 2289-17 ) та з метою вдосконалення  нормативно-правового  забезпечення  державних закупівель Н А К А З У Ю:

1. Унести   до   Порядку   визначення   предмета   закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 26  липня 2010  року  N  921  (  z0623-10 ),  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 серпня 2010 року за N 623/17918,такі зміни:

1.1. У розділі II:

1.1.1. У пункті 2.1:

в абзаці  першому  слова  та  цифри  "на  основі   Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97, затвердженого наказом Державного  комітету  України  по  стандартизації,  метрології  та сертифікації  від  30.12.97 N 822" замінити словами та цифрами "на основі Державного класифікатора продукції та  послуг  ДК  016:2010 ( v457a609-10 ), затвердженого наказом Державного комітету України з питань  технічного  регулювання  та   споживчої   політики   від 11 жовтня 2010 року N 457 ( v0457609-10 )";

в абзаці другому слова "за показниками  шостого  і  дев'ятого знаків"  замінити  словами  "за  показниками  шостого  -  десятого знаків".

1.1.2. Пункт 2.10 виключити.

У зв'язку  з  цим   пункти   2.11-2.14   вважати   відповідно пунктами 2.10-2.13.

1.1.3. Пункт 2.11 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.12, 2.13 вважати відповідно пунктами 2.11, 2.12.

1.1.4. Доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

"2.13. Визначення  предмета  закупівлі  товарів   і   послуг, необхідних  для  проведення інспекційної діяльності представниками інших держав  за  міжнародними  договорами  та  угодами  в  галузі контролю  над  озброєнням  на  території України,  здійснюється за обсягом,  номенклатурою та місцем  поставки  товарів  або  надання послуг окремо для кожного заходу з контролю над озброєнням.

2.14. Визначення   предмета   закупівлі   товарів  і  послуг, необхідних для забезпечення реалізації пункту 17 Завдань і заходів з   виконання   Державної   цільової   науково-технічної  програми проведення досліджень  в  Антарктиці  на  2011-2020  роки,  що   є додатком   до   Державної   цільової   науково-технічної  програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету  Міністрів  України  від 3 листопада 2010 року N 1002  (  1002-2010-п  ),  здійснюється  комплексно  за  обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів та надання послуг.".

1.2. У  розділі  III  слова  та  цифри  "(в  редакції  наказу Державного комітету будівництва,  архітектури та житлової політики України від 17.06.2003 N 85 ( v0085509-03 )" виключити.

2. Департаменту державних закупівель та державного замовлення забезпечити  подання  цього  наказу  на  державну  реєстрацію   до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей   наказ   набирає   чинності  з  дня  його  офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра  економічного  розвитку  і  торгівлі  України - керівника апарату Павленка В.П.

 

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України

А.А.Максюта

 

 
English Czech Danish French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Latvian Ukrainian

Бізнес ЕРА

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Правовий Вісник

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners