Наші права Друк
Написав Начальник Полтавського МУЮ, Лутченко О.М.   

Формування уявлень і понять про права людини почалося з найдавніших часів людської історії, з витоків людської цивілізації. Права людини в сучасному світі - це не просто актуальна тема для дискусій, це проблема, вирішення якої стоїть у центрі практичної діяльності як міжнародного співтовариства, так і внутрішньодержавної політики кожної країни.

Слід зазначити, що низка фундаментальних положень Конституції України по змісту збігаються із Загальною декларацією прав людини, що пояснюється наявністю об’єктивних закономірностей впровадження демократичних, соціальних і правових принципів у законодавство нашої держави та закріплення основоположних прав людини.

Отож, основні права людини - це певні можливості людини, які необхідні для її існування та розвитку в конкретно-історичних умовах, об’єктивно визначаються досягнутим рівнем розвитку людства  і мають бути загальними та рівними для всіх людей.

До спільних  прав закріплених у Конституції України та в Загальній декларації прав людини необхідно віднести такі права:

- право на життя, свободу, особисту недоторканність;

- право на особисте і сімейне життя, недоторканність житла, таємницю кореспонденції, честь  і  репутацію;

- право  на  ефективне  поновлення  у правах компетентними національними судами;

- право вільно пересуватися і обирати  собі місце проживання у межах держави;

- право на громадянство на приватну власність;

- право на свободу думки,  совісті і релігії;

- право брати  участь  в  управлінні  своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників;

- право рівного доступу до державної служби в своїй країні;

- право на працю, відпочинок і дозвілля на оплачувану періодичну відпустку, на  освіт.

Важливою нормою, як у Конституції України так і в Загальній декларації прав людини є те, що зазначені в цих нормативно-правових актах права і свободи не є вичерпними.

Отже, права людини є загальними, невід'ємними. Вони повинні бути гарантовані кожному незалежно від національної приналежності, релігії, статі, віку, здібностей.

Прийнято вважати, що усі права людини є неподільними, однаково важливими і складають єдиний комплекс. В протилежному випадку, намагання досягти дотримання однієї групи прав і свобод може бути використане для пригнічення іншої.

Таким чином, зміст Загальній декларації прав людини зводиться до універсальної норми, згідно з якою держави зобов'язані поважати і дотримуватися прав людини та основних свобод для всіх. Це означає, що права і свободи людини повинні виконуватися в усіх країнах.

 

 
English Czech Danish French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Latvian Ukrainian

Бізнес ЕРА

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Правовий Вісник

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners