Виконання рішень суду про виселення боржника Друк
Написав Заступник начальника Октябрського відділу ДВС Полтавського МУЮ, О.А.Жигіль   

У відповідності до вимог  статті  109 Житлового кодексу УРСР виселення  із займаного жилого приміщення допускається з підстав, установлених законом. Виселення проводиться добровільно або в судовому порядку. Допускається виселення  в адміністративному порядку з санкції прокурора  лише осіб, які самоправно зайняли жиле приміщення або проживають у будинках, що загрожуються обвалом.

Відповідно до  частини третьої статті 47 Конституції України ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду.

Умови і порядок примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) у разі невиконання їх  в добровільному порядку, визначає Закон України "Про виконавче провадження".

Нормами статті 11 зазначеного закону встановлено, що державний виконавець здійснює необхідні заходи щодо своєчасного і повного виконання рішення, зазначеного  в документі на примусове виконання рішення у спосіб і порядок, визначені виконавчим документом.

У відповідності до сттатті 78 Закону України "Про виконавче провадження", виконання рішення про виселення боржника проводиться лише у разі, якщо боржником воно не виконано в установлений державним виконавцем строк, визначений відповідно до статті 25 цього  Закону.

Виселення полягає у звільненні приміщення, зазначеного у виконавчому документі, від особи(осіб), яка виселяється, її майна, домашніх тварин та у забороні даній особі користуватися цим приміщенням. Примусовому виселенню підлягають лише особи, які визначені у виконавчому  документі.

Якщо особі, яка підлягає виселенню, має бути надано інше жиле приміщення, державний виконавець надсилає відповідному житловому  чи іншому органу повідомлення про строк  виконання рішення щодо надання такого приміщення.  У разі ненадання у визначений строк іншого жилого приміщення,  державний виконавець складає про це акт і звертається  до суду з поданням про призначення  порядку подальшого виконання рішення. До вирішення судом цього питання виконавчі дії не провадяться.

Якщо особа самостійно вселилась в приміщення, з якого вона була примусово виселена, повторне її виселення може бути здійснено державним виконавцем на підставі ухвали суду, який прийняв рішення про виселення. Виконавче провадження у цьому разі підлягає поновленню за постановою державного виконавця.

Таким чином, Законом України "Про виконавче провадження" чітко визначено порядок виконання рішень про виселення боржника. Крім того, у разі наявності обставин що ускладнюють виконання рішення, державний виконавець, а також сторони виконавчого провадження, відповідно до норм статті 36 зазначеного Закону вправі порушити перед судом питання про відстрочку виконання рішення, а також про  встановлення чи заміну способу і порядку виконання рішення .

 

 
English Czech Danish French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Latvian Ukrainian

Бізнес ЕРА

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Правовий Вісник

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners