Зразок протоколу переговорів (Закупівля в одного учасника)

 

ПРОТОКОЛ
переговорів щодо закупівлі в одного учасника

 

________ 2012 року                                                                                                                  м. ________

 

ПРИСУТНІ:
____________    –    перший заступник начальника Головного управління – голова комітету  з конкурсних торгів
Члени комітету з конкурсних торгів:
_________           –  заступник начальника Головного управління – заст. голови комітету
_________           –  начальник фінансового відділу
_________           –  начальник юридичного відділу
_________           –  головний економіст, відповідальний секретар

 

ЗАПРОШЕНІ:
Представники учасника процедури закупівлі:
_________________                    – посада, організація
_________________                    – посада, організація

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Проведення переговорів з учасником щодо визначення переможця за процедурою закупівлі у одного учасника щодо постачання теплової енергії протягом  2012 року.

 

СЛУХАЛИ:
Голова комітету з конкурсних торгів ________  повідомив, що враховуючи об’єктивну відсутність конкуренції з технічних причин щодо постачання теплової енергії (єдиний можливий постачальник-природній монополіст _____________), у даному випадку відповідно до пункту 2 частини 2 статті 39 Закону може бути застосована  процедура закупівлі у одного учасника, яка для укладення договору з обраним учасником вимагає попередньо проведення з ним переговорів.
На запит Замовника від _________ відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 39 Закону ПАТ «Київенерго» надало інформацію про його відповідність кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону *.
Також було надано для ознайомлення комітету з конкурсних торгів копії установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з єдиного державного реєстру, ліцензії на виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії.

 

УХВАЛИЛИ:
Замовником та представниками  учасників здійснена домовленість про наступне:
Найменування предмета закупівлі: електроенергія.
Кількість: _____ кВатт.
Процедура закупівлі – закупівля в одного учасника.
Назва учасника –  _____________.
Очікувана вартість предмета закупівлі: _______ грн.00 коп. (словами_____ грн. 00 коп.) з ПДВ.
Джерело фінансування закупівлі:  кошти  бюджету міста ________.
Місце постачання: ____________, м. _____, вул. ____________, 1/5.
Строк постачання: протягом  2012 р.
Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: пункт 2 частини другої статті 39 Закону - відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.
Отримані від учасника документи підтверджують відповідність КП «____________» кваліфікаційним вимогам.
Представник   учасника  підтвердив можливість постачання електроенергії протягом 2012 року, згідно встановленого тарифу (___________ грн. з ПДВ) в обсязі ____ кВатт  на загальну  вартість _________ грн.00 коп. (словами грн. 00 коп.). Інші положення договору є стандартними для закупівлі  теплової енергії.

 

Посада, прізвище, ініціали членів комітету з конкурсних торгів                       Підпис
Голова комітету з конкурсних торгів         ___________________                 _________
(прізвище, ініціали)                (підпис)             М.П.
Відповідальний секретар
комітету з конкурсних торгів                      ___________________                __________
(прізвище, ініціали)                 (підпис)

 

ЗАПРОШЕНІ:
Представники  учасника                 ________________
(підпис)

 

Примітки:
* - з 16 червня 2012 року внаслідок внесення змін до Закону (зміни внесені законом «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» № 4851 від 24.05.2012 р.) кваліфікаційні критерії не встановлюються і відповідна інформація про відповідність не вимагається у разі придбання, зокрема, теплової енергії.

 
English Czech Danish French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Latvian Ukrainian

Бізнес ЕРА

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Правовий Вісник

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners