Лист від 24.04.2011 (щодо заповнення річного плану) Друк

Органам державної влади, органам

влади АР Крим, органам місцевого

самоврядування, іншим органам,

установам, організаціям, підприємствам

 

Щодо заповнення річного плану

 

Мінекономіки на численні звернення суб’єктів сфери державних закупівель щодо заповнення річного плану закупівель повідомляє.

На даний час правове регулювання сфери державних закупівель здійснюється відповідно до Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон), який встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Планування закупівель та інші передумови здійснення процедур закупівель визначені статтею 4 Закону.

Згідно з частиною першою статті 4 Закону закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти здійснюється відповідно до річного плану, який складається та затверджується комітетом з конкурсних торгів. Річний план, зміни до нього надсилаються Державному казначейству України, річний план, кошторис (тимчасовий кошторис), фінансовий план (план асигнувань, план використання бюджетних (державних) коштів), зміни до них надсилаються Уповноваженому органу протягом 5 робочих днів з дня їх затвердження.

Інструкція щодо заповнення форми річного плану закупівель затверджена наказом Мінекономіки 26.07.2010 № 922 “Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель” (далі - Інструкція).

Пунктом 1 Інструкції визначено, що річний план закупівель (далі - річний план) складається щодо закупівель, очікувана вартість яких дорівнює або більше за суми, зазначені у частині першій статті 2 Закону.

У разі якщо очікувана вартість предмета закупівлі є нижчою від сум, зазначених у частині першій статті 2 Закону, такий предмет закупівлі відображається в додатку до річного плану, який складається в довільній формі.

Відповідно до пункту 2 Інструкції, колонки 1, 3-7 форми річного плану є обов'язковими для заповнення, інші колонки заповнюються залежно від особливостей організації роботи комітету з конкурсних торгів та джерел фінансування закупівлі. Такий річний план надсилається до Мінекономіки, у строки передбачені статтею 4 Закону.

Водночас Законом не встановлено вимог щодо обов’язкового оприлюднення річного плану закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу або на власних веб-сайтах замовників.

У разі, якщо замовник оприлюднює річний план на власному веб-сайті, то в такому випадку колонки 4 і 7 не заповнюються.

Ураховуючи викладене, просимо дотримуватись відповідного порядку заповнення річного плану передбаченого Інструкцією, а також строків його направлення Уповноваженому органу, встановлених Законом.

 

Директор департаменту державних

закупівель та державного замовлення О. В. Аніпко

 

 
English Czech Danish French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Latvian Ukrainian

Бізнес ЕРА

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Правовий Вісник

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners