Порядок реєстрації змін до статуту громадської організації Друк

Реєстрація змін до статуту громадської організації на першому етапі здійснюється у порядку, визначеному в Порядку  підготовки та оформлення  рішень щодо легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань .
Для реєстрації змін, що вносяться до статутних документів об’єднання громадян, до реєструючого органу подаються:
1) заява про реєстрацію зазначених змін, підписана уповноваженим представником;
2) протокол з’їзду (конференції) або загальних зборів з рішенням про внесення змін до статуту (положення);
3) статут (положення) в двох примірниках з унесеними змінами;
4) оригінали свідоцтва про реєстрацію об’єднання громадян та його статуту (положення).
У разі внесення до статутних документів змін, що пов’язані із зміною місцезнаходження об’єднання громадян, додатково подаються документи, які підтверджують місцезнаходження такого об’єднання.
За результатами розгляду заяви про реєстрацію змін приймається у термін, передбачений для розгляду заяви про реєстрацію об’єднання громадян, рішення про реєстрацію змін з виконанням відповідної позначки на титульному аркуші статуту (положення) або про відмову в їх реєстрації.
Таким чином, для реєстрації чи надання відмови у реєстрації змін до статуту громадської організації встановлені такі ж терміни, як і для реєстрації організації.
Зокрема, заява про реєстрацію місцевої громадської організації розглядається у 3-денний строк після надходження документів. Рішення про реєстрацію або відмову в ній заявнику повідомляється не пізніше наступного робочого дня після його прийняття. Заява про реєстрацію всеукраїнської та міжнародної громадської організації розглядається протягом одного місяця після надходження документів. Рішення про реєстрацію або відмову в ній заявнику повідомляється письмово в 10-денний строк після його прийняття.
У разі зміни назви, місцезнаходження вищого статутного органу, мети об’єднання громадян реєструючий орган видає нове свідоцтво про реєстрацію такого об’єднання.
Про зміну своєї назви об’єднання громадян зобов’язане після реєстрації змін опублікувати відповідне оголошення в засобах масової інформації.

 

 
English Czech Danish French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Latvian Ukrainian

Бізнес ЕРА

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Правовий Вісник

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners