Звернення громадян (Податковий номер) 2 частина Друк

Ведучий: Сьогодні ми продовжуємо тему про Картку з податковим  номером. Поговоримо про те, що робити у випадку її втрати, як від неї відмовитися. На ці та ряд інших питань сьогодні нашим слухачам надасть відповіді начальник відділу масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПІ у м. Полтаві Вікторія Захарченко.
І перше питання, що ж робити у випадку втрати Картки з податковим номером?


Вікторія Захарченко: При відновленні втрачених або зіпсованих Карток громадянам видається дублікат. Видача дубліката Картки (довідки) здійснюється органами державної податкової служби України за місцем проживання за заявою власника про втрату оригіналу з вказівкою обставин втрати. На Картці (довідці), що видається замість втраченої, друкується слово “Дублікат”.
Також необхідно відмітити, що мережа інформаційних систем постійно вдосконалюється і розширюється, оскільки без чіткого однозначного обліку фізичних осіб неможливо якісно вирішувати такі життєво важливі для нашої країни проблеми, як:
- боротьба з тіньовою економікою шляхом недопущення створення фіктивних фірм та їх реєстрації на осіб, які померли або перебувають у місцях позбавлення волі або не мають певного місцезнаходження; недопущення безконтрольної легальної й нелегальної міграції в межах держави, оскільки із введенням механізму працевлаштування фізичних осіб без постійної прописки необхідно термінове введення контрольованої системи реєстрації фізичних осіб і ведення обліку ніде не зареєстрованих осіб;
- боротьба з організованою злочинністю й запобігання торгівлі жінками й дітьми шляхом введення інформаційного обміну з іншими державними органами;
- боротьба з порушниками податкового законодавства й забезпечення регулярного надходження коштів в бюджети за рахунок сплати податків і інших обов’язкових платежів юридичними й фізичними особами;
- виявлення тіньових коштів і впорядкування системи обліку купівлі - продажу нерухомості, попередження проведення таких операцій без відома власників нерухомості й інших.

Ведучий: А якщо людина за своїми релігійними переконаннями не хоче одержувати податковий номер?

Вікторія Захарченко: Раніше було зареєстровано багато випадків відмови від прийняття податкового номера за релігійними або іншими переконаннями. Але відповідно до Закону, податковий номер повинні були одержувати всі громадяни.
На сьогоднішній день це питання врегульоване Податковим кодексом і тепер використання податкових номерів не обов’язкове для громадян, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від нього. Але при цьому необхідно офіційно сповістити про це відповідні державні органи.
У паспорті громадянина відповідним органом податкової служби  ставиться штамп про право здійснювати платежі без податкового номера.
До речі, зараз почастішали випадки звернень громадян,  які раніше відмовилися від одержання податкового номера, з проханням одержати номер. І таке право передбачене Податковим кодексом.
Якщо фізична особа раніше офіційно відмовилася від податкового номера, а через час змінила свою точку зору, то необхідно надати свій паспорт з відміткою про відмову від номера й заяву в довільній формі в орган податкової служби за місцем проживання громадянина.

Ведучий:  А одержати Картку з податковим номером необхідно особисто громадянинові або можна доручити це іншій людині?

Вікторія Захарченко: У виняткових ситуаціях (хвороба, відпустка, відрядження, перебування в іншому регіоні країни й ін.) за бажанням громадянина можлива видача Картки іншій особі при наявності особистого паспорта цієї особи або його паспортного документа, паспорта громадянина, на користь якого здійснюється видача Картки, або його паспортного документа або ксерокопії цього паспорта або паспортного документа (з чітким зображенням) і нотаріально засвідченого доручення на одержання Картки.

Ведучий:  Скажіть, а як відбувається коригування (зміна) реєстраційних даних, унесених до Картки, у випадках зміни прізвища або місця проживання? Ідентифікаційний номер необхідно міняти?


Вікторія Захарченко: У разі виникнення змін у реєстраційних даних, що містяться у Картці, фізична особа протягом місяця від дня виникнення таких змін зобов'язана повідомити про необхідність коригування реєстраційних даних про неї орган державної податкової служби за місцем свого постійного проживання, а особи, які не мають постійного місця проживання в Україні, за місцем отримання доходів або місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування. При собі необхідно мати такі документи:
- свідоцтво про шлюб або його розірвання (у разі зміни прізвища);
- оригінал  картки з податковим   номером;
- паспорт громадянина України з новим прізвищем або з відміткою про нове місце реєстрації.
Інспектор податкового органу на підставі наданих документів внесе зміни в базу даних і відразу ж видасть нову картку. При цьому сам податковий  номер залишається незмінним.

Ведучий:  Як здійснюється ідентифікація особи, що відмовилася від податкового номера?

Вікторія Захарченко: Згідно зі ст.17 Закону України від 15.05.2003р. № 755-IV “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” (зі змінами та доповненнями) відомості про юридичну особу або фізичну особу - підприємця включаються до Єдиного державного реєстру шляхом внесення записів на підставі відомостей з відповідних реєстраційних карток та відомостей, що надаються юридичними особами державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи згідно із законодавством України. Але в разі відмови фізичної особи через свої релігійні або інші переконання від податкового номера та офіційного повідомлення про це відповідний орган державної податкової служби ідентифікація платника податків здійснюється за серією та номером паспорта. Передбачено, що громадяни України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття податкового номера, офіційно повідомили про це відповідні державні органи і мають відмітку в паспорті, обліковуються як платники податків на підставі паспортних даних.

Ведучий: До компетенції яких органів належить внесення відмітки про відмову від податкового номера і як відбувається ця процедура?

Вікторія Захарченко: Згідно з Порядком  “Про затвердження порядку внесення відмітки до паспорта громадянина України щодо ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків та інших обов’язкових платежів” особа, яка відмовляється від податкового номера, подає до органу податкової служби за місцем реєстрації заяву затвердженої форми та паспорт громадянина України. Посадова особа органу податкової служби при зверненні громадянина за місцем його реєстрації щодо внесення відмітки до його паспорта розглядає цю заяву щодо повноти i правильності її заповнення та відповідності пред’явленому паспорту. У разі відсутності невідповідностей посадова особа  вносить на 7–9 сторінки паспорта відповідну відмітку. У разі невідповідності заяви пред’явленому паспорту посадова особа повертає паспорт та довідку громадянину. Частиною другою ст.19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Ведучий: Отже, судячи із усього вищесказаного, незабаром ми й кроку не зможемо ступити без свого податкового номера. Так що будьте уважні - не губіть та своєчасно звертайтеся до податкової за місцем реєстрації для внесення змін у свою Картку про присвоєння податкового номеру.

 
English Czech Danish French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Latvian Ukrainian

Бізнес ЕРА

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Правовий Вісник

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners