Змінився Порядок спецперевірки осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування Друк

Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України ”Про засади запобігання і протидії корупції” (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради АРК, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів) (далі – кандидати), у тому числі відомості, подані особисто.

Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника (заступника керівника) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, на зайняття посади в якому претендує особа, крім випадків, установлених законом.

До проведення спеціальної перевірки залучаються спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, а в разі потреби - інші центральні органи виконавчої влади.

Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо:

- притягнення особи до кримінальної відповідальності, у тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;

- факту, чи є особа піддана або піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;

- достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

- наявності в особи корпоративних прав;

- стану здоров'я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації;

- інших відомостей, вимога щодо подання яких установлена законом.

Інформація про результати спеціальної перевірки та документи щодо її проведення є конфіденційними, якщо вони не містять відомостей, що становлять державну таємницю. Такі документи зберігаються в порядку, встановленому відповідно до закону.

Указом Президента України від 18 травня 2012 року № 333/2012, який набув чинності 19 травня 2012 року, внесено зміни до Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012.

Порядок доповнено положеннями, згідно з якими спрощено порядок проведення спеціальної перевірки, та розширено перелік виключень, коли спеціальна перевірка не проводиться.

Зокрема, це стосується випадків коли особа переводиться на іншу посаду в межах одного і того ж органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування або переводиться з одного органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування до іншого.

Також спеціальна перевірка не проводитиметься у разі коли особа переводиться з органу державної влади (державного органу), що припинив діяльність до органу державної влади (державного органу), який є його правонаступником.

Окрім того, відповідно до вказаного Указу Президента України до перевірки відомостей про стан здоров'я кандидата та щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання окрім Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України залучатимуться відповідні міністерства Автономної Республіки Крим, обласні управління охорони здоров’я, освіти та науки.

Зазначені зміни забезпечать скорочення строків перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

 
English Czech Danish French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Latvian Ukrainian

Бізнес ЕРА

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Правовий Вісник

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners