Порядок внесення змін до актових записів цивільного стану Друк

Порядок внесення змін до актових записів цивільного стану регулюється "Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання", затвердженими наказом Міністерства юстиції України 12.01.2011 р. № 96/5, які зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.01.2011 р. за № 55/18793( далі - Правила внесення змін).

Заява про внесення змін до актового запису цивільного стану за встановленою Правилами внесення змін формою подається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника, а у деяких випадках, передбачених законодавством також до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання першого примірника актового запису про шлюб при пред’явленні паспорта або паспортного документа. Громадяни України, а також іноземці і особи без громадянства, які проживають за кордоном, подають аналогічну заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану, складеного органом державної реєстрації актів цивільного стану України, до дипломатичного представництва або консульської установи України. Іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, подають заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану, складеного органом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання.

Внесення змін до актових записів цивільного стану не дозволяється за заявою представника, у тому числі представника, повноваження якого ґрунтуються на нотаріально посвідченій довіреності, крім випадків передбачених частиною третьою статті 126 Сімейного кодексу України.

Заява про внесення змін до актового запису цивільного стану подається: особою, щодо якої складено актовий запис, одним із батьків неповнолітнього ( малолітнього), піклувальником неповнолітнього та опікуном малолітнього, опікуном недієздатної особи, спадкоємцем померлого, представником органу опіки та піклування під час здійснення повноважень з опіки та піклування стосовно особи, яка має право на подання такої заяви.

Разом із заявою про внесення змін до актового запису цивільного стану заявником подаються: свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, у яких зазначені неправильні, неповні відомості або відомості, які підлягають зміні; інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті.

На підтвердження достовірності представлених заявником документів про державну реєстрацію актів цивільного стану відділом ДРАЦС додаються до матеріалів справи повні витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, копії відповідних актових записів цивільного стану, на підставі яких вирішується питання щодо необхідності внесення змін або відмови в цьому.

Питання про внесення змін до актових записів цивільного стану розглядається у тримісячний строк з дня подання відповідної заяви до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

 
English Czech Danish French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Latvian Ukrainian

Бізнес ЕРА

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Правовий Вісник

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners