Відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною. Друк

Існує один з позитивних чинників, спрямованих на створення сприятливих умов для збільшення кількості українців - це, зокрема, норми чинного трудового законодавства про відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною.

Відповідно до ст.3 Конвенції про охорону материнства, яка принята 28 червня 1952 року на генеральній конференції Міжнародної організації праці у Женеві, мінімальний строк відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами, складає не менше 12 тижнів: 6 тижнів до пологів та 6 після. Це загальний міжнародний стандарт, але тривалість декретної відпустки в конкретній країні залежить від економіки та культурних особливостей цієї країни.

Українське законодавство цілком відповідає вимогам зазначеної Конвенції в частині тривалості цього виду відпусток. Хоча поняття декретної відпустки вживається досить часто, але юридично воно не закріплене. Фактично під декретною відпусткою мається на увазі юридично передбачена відпустка по вагітності та пологах, а також відпустка по догляду за дитиною (ст.17 та ст.18 Закону України “Про відпустки”).

Стисло особливості надання такого виду відпусток за українським законодавством можна викласти наступним чином. Вагітній жінці, яка працює офіційно, надається оплачувана відпустка по вагітності та пологах, що компенсує втрату зарплати за цей період. Підставою для відпустки є лист тимчасової непрацездатності із жіночої консультації.Відповідно до ст.17 Закону України “Про відпустки” від 15 листопада 1996 року жінці надається відпустка по вагітності та пологах тривалістю 126 календарних днів (70 до пологів і 56 — після). У разі народження двох і більше дітей, або будь-яких ускладненнях при пологах відпустка збільшується до 140 днів (70 - до і 70 після пологів). Додатковий лист непрацездатності на чотирнадцять календарних днів у такому випадку видається за місцем спостереження вагітної жінки, на підставі запису в історії пологів та в обмінній карті вагітної, засвідченої підписом головного лікаря та печаткою лікувального закладу де відбувалися пологи. Весь цей час проводиться виплата допомоги в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу.

Відпустка по вагітності та пологах надається в повному обсязі незалежно від того, коли саме народилася дитина. Тобто, якщо до пологів майбутня мама не витратила 70 належних днів, її залишок переноситься на післяпологовий період. Якщо жінка відноситься до 1- 4 категорії постраждалих при аварії на Чорнобильській АЕС, то вона має право отримати лікарняний лист на 180 днів (90 до пологів і 90 -  після).

Для того щоб почати відпустку в період пологів, жінці потрібно перебувати на обліку в жіночій консультації чи поліклініці. Інакше вона отримує лікарняний лист з дня пологів: 56 днів у звичайному випадку; 70 днів при народженні декількох дітей, передчасних пологів або виниклих ускладнень, і 90 днів, якщо мама відноситься до 1-4 категорії постраждалих від аварії на ЧАЕС.

По закінченню відпустки по вагітності та пологах, молода мама може вийти на роботу або піти у відпустку по догляду за дитиною, однак тоді вона вже не буде отримувати середню зарплату щомісяця. Жінці у відпустці по догляду за дитиною призначена лише сума, що виплачується підприємством з коштів Фонду державного страхування ( а якщо мама не працює - вона може отримувати ці гроші через районний орган соціального забезпечення). Підприємства, установи та організації за рахунок власних коштів можуть надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років не надається, якщо дитина перебуває на державному утриманні.

У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Відповідно до ст. 184 Кодексу Законів про Працю України звільнення жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років -  ст.179 Кодексу Законів про Працю України), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням.

Відпустки по догляду за дитиною, передбачені ст.179 Кодексу Законів про Працю України, можуть бути використані повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною.

 
English Czech Danish French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Latvian Ukrainian

Бізнес ЕРА

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Правовий Вісник

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners