Повноваження Центральної виборчої комісії Друк

Центральна виборча комісія є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, Закону України «Про центральну виборчу комісію» та інших законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів в порядку та в межах, встановлених Законом України «Про центральну виборчу комісію» та іншими законами України.Центральна виборча комісія очолює систему виборчих комісій та комісій з референдуму, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму. Центральна виборча комісія здійснює контроль за діяльністю та консультативно-методичне забезпечення виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, та комісій з місцевих референдумів.

Центральна виборча комісія є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням.

Згідно статті 17 Закону України «Про центральну виборчу комісію» до загальних повноважень Центральної виборчої комісія відносяться:

- забезпечення реалізації і захисту виборчих прав громадян України та права на участь у референдумах;

- забезпечення дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого процесу та процесу референдуму;

- здійснення контролю за додержанням вимог законодавства України про вибори і  референдуми;

- забезпечення однакового застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України;

- здійснення консультативно-методичного забезпечення діяльності виборчих комісій та комісій з референдумів, прийняття обов'язкових для використання в роботі виборчих комісій та комісій з референдумів роз'яснень і рекомендацій з питань застосування законодавства України про вибори і референдуми;

- підготовка пропозицій щодо вдосконалення законів з питань проведення виборів та референдумів;

- звернення в разі необхідності до Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції України, законів України або окремих їх положень з питань, що стосуються організації підготовки та проведення виборів і референдумів в Україні;

- встановлення системи територіальної організації загальнодержавних виборів шляхом утворення територіальних виборчих округів та виборчих дільниць з особливостями, визначеними відповідним законом про вибори;

- бути розпорядником Державного реєстру виборців, забезпечувати його ведення та функціонування відповідно до закону;

- здійснення контролю за дотриманням політичними партіями, іншими суб'єктами виборчого процесу та процесу референдуму вимог законодавства про вибори і референдуми;

- забезпечення на виборах і референдумах акредитацію офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій відповідно до закону, видача їм посвідчення;

- здійснення заходів щодо підвищення правової культури учасників виборчого процесу та референдумів;

- публікація інформації про підготовку та проведення виборів і референдумів в Україні, матеріалів про свою діяльність, а також інших матеріалів, що стосуються виборчого та референдумного процесів;

Крім повноважень, визначених Законом України "Про Центральну виборчу комісію" згідно статті 30 Закону України «Про вибори народних депутатів України»» Центральна виборча комісія:

- здійснює контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів виборцями, окружними і дільничними виборчими комісіями та їх членами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх  посадовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, кандидатами у депутати, партіями (блоками), їх представниками та уповноваженими особами, офіційними спостерігачами, іншими об'єднаннями громадян;

- здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльностівиборчих комісій;

- організує навчання голів, заступників голів та секретарів окружних комісій;

- скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання виборчої комісії нижчого рівня;

- встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для приміщень виборчої комісії та приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;

- припиняє рух коштів на рахунках окружних виборчих комісій в установах банків після закінчення строку повноважень цих комісій або в разі порушення ними кошторисно-фінансової дисципліни; приймає рішення про перерахування залишків коштів на рахунокЦентральної виборчої комісії;

- забезпечує виготовлення інформаційних плакатів партій(блоків) - суб'єктів виборчого процесу;

- забезпечує централізоване виготовлення та облік бланківвідкріпного посвідчення на право голосу на виборах депутатів тапередає їх окружним виборчим комісіям;

- затверджує форму та текст  виборчого  бюлетеня  з  виборівдепутатів;  забезпечує централізоване виготовлення у необхіднійкількості та облік виборчих бюлетенів та передає їх  окружним виборчим комісіям;

- передає представнику Міністерства закордонних справУкраїни виборчі бюлетені, бланки відкріпних посвідчень, бланки іншої документації, печатки, штампи для передачі їх дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць;

- встановлює підсумки голосування та складає  протокол  про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу;

- розглядає заяви і скарги стосовно підготовки та проведення виборів в закордонному виборчому окрузі та приймає щодоних рішення;

- реєструє офіційних спостерігачів від партій (блоків), громадських організацій у закордонному виборчому окрузі;

- здійснює інші повноваження окружної виборчої комісії у закордонному виборчому окрузі, а також здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених Законом України України «Про вибори народних депутатів України та Законом України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія на час виборчого процесу виборів депутатів може залучати відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників.

 

 
English Czech Danish French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Latvian Ukrainian

Бізнес ЕРА

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Правовий Вісник

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners