Захист прав у суді на заробітну плату Друк

Вільний вибір напряму діяльності якраз і реалізується через право на працю, що включає право на справедливу і задовільну винагороду, яка забезпечує гідне людини існування та її сім'ї. Звідси, особливого значення набуває право на своєчасне одержання винагороди за працю та її правовий захист.

За чинним законодавством (ст. 24 КЗпП, ст. 1 Закону "Про оплату праці"  моментом початку руху норм трудового права, які регулюють заробітну плату, є укладення трудового договору або фактичний допуск працівника до роботи. Саме за укладеним договором у працівника виникають обов'язки виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а у роботодавця —обов'язки виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи (ст. 2, ст. 21 КЗпП)..

Трудовий договір — це двостороння оплатна угода, у якій сторони мають рівні права і обов'язки. І тільки після включення працівника у трудовий колектив з'являються елементи іншого методу правового регулювання відносин — керівництва і контролю з боку роботодавця, коли працівник підлягає правилам внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

Обов'язок роботодавця щодо виплати заробітної плати — це  його обов'язок сплатити, погасити борг працівникові у вигляді винагороди за виконану роботу.

За всіма нормами і принципами законодавства про працю та практики його застосування з моменту ознайомлення працівника під розписку з наказом про його звільнення з роботи вступають у дію положення статей 116, 117 КЗпП України, зміст яких складається з матеріальних і процесуальних норм. Матеріальні норми встановлюють правила поведінки роботодавця і працівника в день звільнення з роботи, яким є останній день роботи, і після звільнення. Процесуальні норми — строки розрахунку в день звільнення з роботи і після.

Частина 1 ст. 116 встановлює два обов'язки роботодавця: перший — виплатити працівникові всі суми, що належать йому від підприємства в день звільнення; другий — якщо у день звільнення працівник був відсутній на роботі, роботодавець зобов'язаний виплатити тому зазначені суми не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Відповідно, цим обов'язкам роботодавця ст. 116 КЗпП встановлює два строки для розрахунку із звільненим працівником: перший — день звільнення; другий — не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Суттєве значення у цій справі має з'ясування правової природи таких понять, як "строк" і "термін" (статті 251, 252 ЦК України). Вирішальним є питання щодо терміну дії строку.  Норми цих статей встановлюють не загальний принцип затримки розрахунку і відповідні наслідки, а закріплюють лише одну підставу — "якщо працівник в день звільнення не працював". Якщо в день звільнення розрахунку не сталося, то всі суми, які належать працівникові від підприємства (а це його власність), мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

Законодавство про працю встановило імперативний припис — в разі невиплати з вини власника належних звільненому працівнику сум у строки, зазначені у ст. 116 КЗпП, підприємство має виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку (ст. 117 КЗпП). Законодавство незалежної України розглядає право на заробітну плату як природне право працівника. Це право відповідає всім ознакам права приватної власності. У разі його порушення працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком (ч. 2 ст. 233 КЗпП). Якщо розглядати право як систему взаємозумовлених соціальних загальнообов'язкових норм, дотримання і виконання яких забезпечується державою, то процесуальна норма, закріплена у ст. 233 КЗпП, має безпосередньо взаємодіяти з нормами матеріального права, встановленими у ст. 94 КЗпП, статтях 23,36 Закону "Про оплату праці».

 

 
English Czech Danish French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Latvian Ukrainian

Бізнес ЕРА

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Правовий Вісник

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners