відповіді ДПА у Полтавській області Друк

 

Відповіді на  актуальні питання, які надійшли 10.02.12
під час сеансу телефонного зв’язку „гаряча лінія”

Громадянка Білорусії у 2011 році отримала у спадок квартиру. Під час нотаріального оформлення  спадщини  був сплачений податок на доходи фізичних осіб. Чи потрібно подавати декларацію про майновий стан і доходи?

Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав регулюється статтею 174 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі - ПКУ).

Відповідно до пп. 174.2.3. п. 174.2. ст. 174 для спадкоємця нерезидента, що отримує спадщину від спадкодавця резидента будь-який об'єкт спадщини оподатковуються. за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 ПКУ – 15, 17 відсотків.

Особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину (п. 174.3. ПКУ).

Дохід у вигляді вартості успадкованого майна  у межах, що підлягає оподаткуванню, включається спадкоємцями до складу загального річного доходу платника податку і зазначається в річній податковій декларації, крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов'язані сплатити податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини (п. 174.3. ПКУ).

Нотаріус зобов’язаний видати спадкоємцю-нерезиденту свідоцтво про право на спадщину за наявності документа про сплату таким спадкоємцем податку з вартості об'єкта спадщини та подати до органу державної податкової служби за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину в порядку, встановленому ІV розділом  ПКУ для податкового розрахунку (п. 174.4. ПКУ).

Отже, подавати декларацію спадкоємцю – нерезиденту, який сплатив податок під час нотаріального оформлення спадщини, не потрібно.

Чи обов’язково заповнювати податкову декларацію про майновий стан і доходи українською мовою?

Згідно з ст.11 Закону УРСР від 28 жовтня 1989 року № 8312-ХІ "Про мови в Українській РСР" із змінами та доповненнями в Українській РСР мовою роботи, діловодства і документації, а також взаємовідносин державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ і організацій є українська мова. Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 14.12.99 №10-рп/99 положення частини першої статті 10 Конституції України, за яким "державною мовою в Україні є українська мова", треба розуміти так, що українська мова як державна є обов'язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом (частина п'ята статті 10 Конституції України). Отже, українська мова, як державна, є обов'язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади. Тому звітність до податкових органів  подається українською мовою.

Чи можливе  відправлення податкової  декларації про майновий стан і доходи до податкового органу поштою?

Згідно з п.49.3 ст.49  ПКУ податкова декларація подається за вибором платника податків, може надсилатися поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

У разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного органу державної податкової служби не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації (П. 49.5. ст. 49 ПКУ).

Податкова  декларація про майновий стан і доходи подається до органу ДПС до 1 травня року, наступного за звітним (пп. 49.18.4. п. 49.18. ст. 49 ПКУ).

Порядок оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року №799 із змінами та доповненнями.  Згідно із п.6 Порядку на поштовому відправленні у нижній правій його частині відправником пишеться найменування одержувача та його адреса в такій послідовності: назва вулиці, номер будинку, найменування населеного пункту, району, області. Найменування відправника та його адреса пишеться у лівій верхній частині поштового відправлення в порядку, передбаченому для написання адреси одержувача. Поштовий індекс на листах пишеться стилізованими цифрами чорнилом або кульковою ручкою (за винятком червоного, жовтого та зеленого кольорів). У верхній частині поштового відправлення відправник робить позначку "Звіт". Відправник заповнює бланк рекомендованого повідомлення про вручення на своє ім'я або на ім'я особи, якій належить надіслати повідомлення після вручення поштового відправлення адресату, складає опис вкладення поштового відправлення у двох примірниках із зазначенням у ньому найменування одержувача та його адреси, поіменного переліку предметів, загальної вартості вкладення і підписує його. Згідно із п.49.9 ст.49 ПКУ, за умови дотримання платником податків вимог ст.49 ПКУ, посадова особа органу ДПС, зобов’язана зареєструвати податкову декларацію платника датою її фактичного отримання органом ДПС.

Брат навчається у ВУЗі, а сестра сплачує за його навчання. Договір на навчання з ВУЗом також  укладений  сестрою. Чи має право сестра подати декларацію про майновий стан і доходи та отримати податкову знижку щодо відшкодування витрат на навчання брата?

Право платника податку на податкову знижку передбачено статтею 166 ПКУ. Відповідно до підпункту 166.3.3 пункту 166.3 статті 166 ПКУ до податкової знижки включається сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені (пп.14.1.263 п.14.1 ст.14 ПКУ).

Інші члени сім'ї фізичної особи вважають такими, що мають другий ступінь споріднення. Враховуючи вищевикладене, сестра не має права на застосування податкової  знижки щодо відшкодування витрат на навчання брата.

Який граничний строк подання податкової декларації про майновий стан і доходи для нарахування податкової знижки для часткової компенсації витрат на навчання?

Відповідно до пп. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166  ПКУ платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 ПКУ, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати, зокрема, суми коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена сім'ї  першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати.  Така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року (у 2011 році – 941 грн.). Платник податку, який бажає у 2012 році скористатися правом на податкову знижку за підсумками звітного 2011 року, повинен до кінця року, наступного за звітним, тобто до 31 грудня 2012 року, подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до органу ДПС за місцем своєї реєстрації, визначеним згідно з законодавством.

Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься (пп. 166.4.3. п. 166.4. ст. 166 ПКУ).

Онука від бабусі в 2011 році отримала в дарунок автомобіль, при вчиненні нотаріальної дії було сплачено податок? Чи потрібно подавати декларацію про майновий стан і доходи?

Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав регулюється статтею 174  ПКУ.

Відповідно до пп. 174.2.2. п. 174.2. ст. 174 ПКУ  подарунки,  які отримані   обдарованими, які не є членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення, оподатковуються за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 (5%) вартості подарунку. Відповідно до пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 ПКУ членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення.

Особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є громадяни, які отримали подарунок (обдаровані).

Дохід у вигляді вартості подарунку (кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг) у межах, що підлягає оподаткуванню, включається  до складу загального річного доходу платника податку (обдарованого) і зазначається в річній податковій декларації, крім  випадків, коли застосовується  нульова ставка податку на доходи фізичних осіб.

Отже, декларацію подавати потрібно.

Відповідно до пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 ПКУ, декларація про майновий стан і доходи для платників податку на доходи фізичних осіб подається до 1 травня року, що настає за звітним до органу державної податкової служби за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними.

Якщо громадянин отримував доходи від кількох працедавців-податкових агентів, чи  потрібно йому подавати   декларацію про майновий стан і доходи?

Згідно з пп. “є” п.176.1 ст.176 ПКУ платники податку зобов’язані подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи за результатами звітного року у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб, якщо протягом календарного року дохід, що оподатковується за ставками, встановленими пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу, виплачується платнику податку двома або більше податковими агентами, і при цьому загальна сума такого доходу за будь-який календарний місяць перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2011 – 9410 грн.).

Шановні громадяни!

Нагадуємо, що з 1 січня  2012 року розпочалася кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2011 році. Запрошуємо платників податку на доходи фізичних осіб, які зобов’язані подавати декларацію про майновий стан і доходи,  завітати до  органів ДПС за місцем своєї податкової адреси та виконати свій конституційний обов’язок перед державою своєчасно подавши декларацію про майновий стан і доходи!
Більш детальну інформацію щодо норм Податкового кодексу України та з питань декларування доходів громадян можна отримати на веб-сайті ДПА України за адресою: www.sta.gov.ua та на веб-сайті ДПА у Полтавській області за адресою: www.sta.poltava.ua або скориставшись послугами Інформаційно-довідкового департаменту ДПА України  за багатоканальним телефонним номером 0-800-501-007 (безкоштовно із стаціонарних телефонів) та цілодобово  через мережу Інтернет  на e-mail:   idd @ sta.gov.ua.

 

 
English Czech Danish French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Latvian Ukrainian

Бізнес ЕРА

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Правовий Вісник

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners