Захист права інтелектуальної власності Друк

Статтею 13 Конституції України передбачено, що держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом. Володіння майном вважається правомірним, якщо інше не буде доведено судом.

Законодавство України встановило такі основні способи захисту права власності:

-    витребування власником майна з чужого незаконного володіння (віндикація). Воно здійснюється шляхом подання позову в суд чи господарський суд, такий позов називається віндика-ційним позовом;

-    усунення порушень права власності щодо користування та володіння річчю, майном (наприклад, чиняться перешкоди в їюристуванні будинком). Позов про захист таких прав називається негаторним;

-    відшкодування збитків, заподіяних порушенням права власності.

Строк позовної давності, протягом якого власник може вимагати усунення будь-яких порушень його права і повернення майна з чужого незаконного володіння, становить три роки.

Важливою конституційною гарантією права приватної власності є норма, згідно з якою примусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановленому законом та за умови повного попереднього відшкодування.

До випадків примусового відчуження майна, що дозволяється законодавством, належить:

-    вилучення майна у власника за рішенням суду при зверненні стягнення на майно за зобов’язаннями власника;

-    відчуження майна, яке в силу закону не може належати власнику;

-    відчуження нерухомості у зв’язку з вилученням земельної ділянки для суспільних потреб;

-    викуп пам’яток історії та культури, які безгосподарно утримуються власником;

-    вилучення (реквізиція) майна в інтересах суспільства в умовах воєнного чи надзвичайного стану, зокрема у випадках стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій, з наступною повною виплатою власникові вартості майна;

-    конфіскація – примусове безоплатне вилучення у власність держави всього або частини майна у власника за вироком суду як санкція за вчинення правопорушення.

Конституцією України передбачено норму, згідно з якою примусове відчуження об’єктів права приватної власності може здійснюватися лише на підставі і в порядку, встановленому законом.

 
English Czech Danish French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Latvian Ukrainian

Бізнес ЕРА

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Правовий Вісник

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners